ul. Biskupia 4, Gdańsk

Akcja Witryny na Biskupiej Górce

Akcja Witryny na Biskupiej Górce

Plakaty  informujące o Partnerstwie dla Biskupiej Górki pojawiły się w  oknach byłego zakładu fryzjerskiego na Biskupiej Górce dzięki społecznemu zaangażowaniu –  twórcy plakatów Mirkowi Ejsmontowi,  Marcinowi  Wasilewskiemu z drukarni na Biskupiej Górce oraz pomysłodawczyni, naszej członkini Krystyny Ejsmont