ul. Biskupia 4, Gdańsk

Regulamin projektu „Poczta z widokiem na Biskupią Górkę”

Regulamin projektu „Poczta z widokiem na Biskupią Górkę”

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady projektu „Poczta z widokiem na Biskupią Górkę”
 2. Organizatorem jest Stowarzyszenie WAGA z siedzibą w Gdańsku, ul.Dragana 9A /6, Biuro: ul. Biskupia 35/1, 80-875 Gdańsk, KRS KRS0000339979 zwane dalej Organizatorem.
 1. Projekt będzie realizowany w okresie od 20 sierpnia do 16 listopada 2012r.
 2. Celem projektu jest przywrócenie tradycji pisania pocztówek, a zarazem promocja Biskupiej Górki oraz ciekawych miejsc wartych odwiedzenia.
 3. Szczegóły projekty zostaną ogłoszone na portalach FB, ngo.pl, trojmiasto.pl oraz ulotkach kolportowanych na terenie Trójmiasta

Zasady i warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem/uczestniczką projektu może zostać każdy, kto zgłosi się osobiście lub zarejestruje się za pośrednictwem poczty internetowej na adres: poczta.z.widokiem@gmail.com i zapozna się z Regulaminem oraz go zaakceptuje
 2. Za prawidłowe zgłoszenie uznaje się podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres do korespondencji (dobrowolne jest podanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej.

Zadanie do wykonania

 1. Zadanie dla uczestników i uczestniczek polega na wyrażeniu zgody na otrzymanie pocztówki, a następnie na wysłaniu do biura Stowarzyszenia Waga pocztówki zwrotnej z wizerunkiem swojego miejsca zamieszkania wraz z krótką, ciekawą treścią promującą to miejsce, podpisaną z imienia i nazwiska oraz/lub uczestnictwo w grze miejskiej „Zapomniana przesyłka”

Nagrody

 1. Fundatorem nagród jest Urząd Miasta Gdańsk oraz Stowarzyszenie WAGA
 2. Nagrodami za uczestnictwo w projekcie są: kolekcja 10 pocztówek ze zdjęciami Biskupiej Górki wydrukowanych w ramach projektu, nagrody książkowe
 3. Przyznanie nagród odbędzie się w biurze Stowarzyszenia Waga w Gdańsku, ul. Biskupia 35/1 dnia 12 października 2012 r.

Postanowienia końcowe

12. Dane osobowe Uczestników i Uczestniczek zostaną wykorzystane, zgodnie  z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.), wyłącznie w celu prawidłowej realizacji projektu oraz ustalenia osób, którym przyznano nagrody.

 1. Udział Uczestnika/Uczestniczki w Projekcie za pośrednictwem rejestracji internetowej jest równoznaczny z potwierdzeniem znajomości niniejszego Regulaminu.
 2. Uczestnik/Uczestniczka wyraża zgodę na udostępnienie treści tekstu pocztówki na stronie internetowej Stowarzyszenia WAGA, profilu Facebook, stronie internetowej projektu. Stowarzyszenie WAGA oświadcza, iż dane adresowe nie zostaną podane do wiadomości publicznej.
 3. Uczestnik/Uczestniczka wyraża zgodę na wyeksponowanie swojej pocztówki wraz z treścią podczas wystawy podsumowującej projekt w dniach 12.10-10.11.12 r.
 4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: www.stowarzyszeniewaga.pl

 

Gdańsk, 23.08.2012 r