ul. Biskupia 4, Gdańsk

Gdańscy Seniorzy w Koronie

Gdańscy Seniorzy w Koronie

Stowarzyszenie WAGA zrealizowało projekt skierowany do seniorów w czasie pandemii, a sfinansowany przez Miasto Gdańsk. W ramach projektu „Senior w Koronie” nasi starsi podopieczni otrzymali pakiety edukacyjne, trening pamięci, konsultacje z psychologiem i asystenta pomagającego w czasie izolacji społecznej. Z ostatnim pakietem uczestnicy projektu otrzymali również pełne informacje dotyczące COVID-19, zasad postępowania, wskazówki psychologa i dietetyka, a także niespodziankę od Mikołaja.
Dzięki akcji seniorzy mogli rozwijać swoją kreatywność, trenować aktywnie pamięć i umiejętności, utrzymywali kontakt z pozostałymi uczestnikami i prowadzącymi zajęcia online.
W czasie koniecznej ze względu na pandemię izolacji, szczególnie cenne okazało się wsparcie psychologiczne. Asystenci pomogli w codziennych sprawunkach i czuwali nad potrzebującymi. Dzięki sfinansowaniu projektu przez Miasto Gdańsk udało się w dużym stopniu zaktywizować seniorów i pomóc im przetrwać trudny czas pandemii.