ul. Biskupia 4, Gdańsk

Aktywizacja w nowych warunkach

Aktywizacja w nowych warunkach

Od marca w Stowarzyszeniu Waga w pracach nad projektem ZIT zadania realizowane się głównie zdalnie, zarówno w obszarze 6.01 jak i 6.02: „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku komponent aktywnej integracji 6.1.1 RPPM.06.01.01-22-0007/16 oraz komponent usług społecznych 6.2.1 RPPM.06.02.01-22-0006/16″

Miejscowe działania w Świetlicy Klubu Mieszkańca zostały zawieszone, podobnie jak wsparcie psychologiczne, prawnicze, mediacyjne i pedagogiczne. W zamian dostępny jest stały kontakt telefoniczny dla beneficjentów, zarówno z Animatorkami, jak i z Asystentkami.

Organizujemy pomoc sąsiedzką i wsparcie w zdalnym załatwianiu niezbędnych spraw życiowych – mówi Anna Skierka, (Animatorka działań w obszarze Aktywizacji Społecznej) – Założyliśmy także dla uczestników projektu grupy dyskusyjne na Facebooku. W marcu prowadziliśmy rozmowy z ekspertami/-tkami o możliwościach udzielania zdalnego wsparcia, budowaliśmy też strategię działania. Dziś już wiemy, że jest to możliwe. Kontaktujemy się głównie zdalnie, także z urzędami, porządkujemy i kompletujemy dokumentację, realizujemy sprawozdania miesięczne. Kluczowe było dla nas opracowywanie strategii łączności online między personelem, a także poszukiwanie nowych kanałów kontaktu z uczestnikami i analiza nowych potrzeb wsparcia oraz ich weryfikacja.

Większego zaangażowania wymagały prace nad dostosowaniem do warunków pandemii pracy z osobami bezrobotnymi.

Mamy za sobą pierwsze negocjacje z przedsiębiorcami w sprawie umożliwienia uczestnikom zdalnego odbywania stażu – mówi Joanna Prokop, (Animatorka działań w obszarze Aktywizacji Zawodowej). – Dwie firmy wyraziły zgodę, jedna  nie przewiduje takiej możliwości. Oprócz tego jesteśmy w stałym kontakcie telefonicznym z beneficjentami projektu, wspieramy ich i motywujemy. Nacisk kładziemy na asystenturę i organizowanie rozmów telefonicznych z psychologiem dla osób najbardziej potrzebujących. Wspieramy w trudnej sytuacji. Być może będzie potrzeba zorganizowania zbiórki żywności, ponieważ wielu uczestników jest bez środków do życia.  

Indywidualne wsparcie zapewnia też zdalnie psycholog i psycholożka. Głównie kontaktują się przez telefon, ale do uczestnika należy forma kontaktu; może też odbywać się przez Internet. Pośredniczka pracy aktywnie analizuje rynek, nie tylko ogłoszeniowy. Tu zmiany zachodzą dosłownie z dnia na dzień – mówi Izabela Małkowska, pośredniczka pracy, obserwująca rynek pracy podczas pandemii koronawirusa. – Co miesiąc opracowuję raport który pokazuje w jakim kierunku zmierza sytuacja, a my na tej podstawie będziemy starali się dostosować w swoich działaniach.

Zadania świetlicy przeniosły się na Facebooka. Tam umieszczane są materiały edukacyjne dla dzieci oraz dla rodziców pomagające w organizacji wspólnego czasu w domu. Odbywają się też konsultacje ze specjalistami tj. prawnik, mediator, pedagog, psycholog. Wszystko wg indywidualnego harmonogramu, telefonicznie, po wcześniejszym umówieniu terminu i godziny z asystentką.

Należy także zastanowić się nad strategią działania po zakończeniu pandemii, kiedy to wzrośnie liczba osób bezrobotnych – mówi Grażyna Knitter, (Asystentka Uczestnika i Doradczyni Zawodowa). – Tu pole do działania może być ogromne. Na razie bacznie przyglądamy się sytuacji.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Miasta Gdańska.System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Gdańsk, komponent aktywnej integracji. Projekt ten jest realizowany w ramach Działania 06.01 „Aktywna Integracja” Poddziałania 06.01.01 „Aktywizacja społeczno-zawodowa – mechanizm ZIT”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.Projekt realizowany jest przez Miasto Gdańsk w partnerstwie z Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej, Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku, Stowarzyszeniem WAGA, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku, Gdańską Spółdzielnią Socjalną, Regionalnym Centrum Wolontariatu  w Gdańsku oraz Stowarzyszeniem Rodzin Pelikan

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Urzędu Miejskiego w Gdańsku