ul. Biskupia 4, Gdańsk

Klub Seniorki i Seniora w lokalu WAGI

Klub Seniorki i Seniora w lokalu WAGI

Stowarzyszenie WAGA zainicjowało powstanie Klubu Seniorki i Seniora na Biskupiej Górce w 2012 r., w 2013 r. spotkania w Klubie odbywały  się już regularnie.  Było to możliwe dzięki dofinansowaniu z budżetu Rady Dzielnicy Śródmieście.

Seniorki i seniorzy spotykali się towarzysko przy kawie, herbacie i ciastkach spędzając czas na rozmowach, dyskusjach, na dzieleniu się informacjami  i wspominaniu dawnych lat. Były też wspólne wyjścia do Teatru Wybrzeże, do Muzeum Narodowego w Gdańsku, Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, do Ogrodu Roślin Leczniczych GUM czy zwiedzanie z lokalną przewodniczką własnej dzielnicy.

Klub  nawiązał kontakty z innymi klubami seniorek i seniorów uczestnicząc między innymi w festynie „Pożegnanie lata” zorganizowanym przez Klub Seniora Motława oraz w dwóch spotkaniach wigilijnych seniorów i seniorek ze Śródmieścia.

Dobrze zapisała się we wspomnieniach uczestników i uczestniczek wspólna wycieczka autokarowa po Żuławach z przewodniczką, w czasie której zwiedzano:  zabytek hydrotechniki Głowy Gdańskie, wiatrak w Drewnicy, most zwodzony na Szprotawie, Muzeum Sztutthof  i kościół w Stegnie, gdzie z przyjemnością spacerowano także po pobliskiej plaży.

Zainteresowaniem cieszyły się warsztaty filcowania i robienia ozdób świątecznych prowadzonych przez instruktorki.

Dodatkowo kilka najaktywniejszych seniorek wzięło udział w projekcie Regionalnego Centrum Wolontariatu „Wolontariat 60+”, gdzie przeszły intensywne szkolenia i zrealizowały wspólnie projekt, który miał na celu zebranie wspomnień mieszkańców i mieszkanek o dawnym życiu na Biskupiej Górce.

Dzięki zaangażowaniu seniorek z tego Klubu powstał krotki film o ulicy Biskupiej, który wziął udział w konkursie „Filmujemy Gdańsk!” i zdobył tam pierwszą nagrodę. Film w internecie obejrzało do tej pory ponad 1200 osób.

Przez ten czas wspólnego działania utworzyła się wspaniała grupa aktywnych osób, które oprócz spotykania się w celach towarzyskich chcą także dalej działać na rzecz swojego osiedla.