ul. Biskupia 4, Gdańsk

Kobiety! RatujMY demokrację

Kobiety! RatujMY demokrację

Wydarzenie „Kobiety! RatujMY demokrację” wpisywało się w 2. Gdański Tydzień Demokracji, którego organizatorem był Urząd Miejski w Gdańsku. Całodzienny panel, 17 września odbywał się w prestiżowym dla Gdańska miejscu, Europejskim Centrum Solidarności podkreślającym historyczne tradycje miasta i odwołującym się do wspólnotowości, jedności oraz otwartości, które są ważne dla budowania demokracji.

Zgodnie z założeniami zrealizowano trzy bloki tematyczne. Bezpośrednimi odbiorczyniami/cami wydarzenia było około 300 osób zgromadzonych w Audytorium ECS oraz drugie tyle oglądało debaty za pośrednictwem Internetu.

Spotkanie otworzył występ amatorskiego Chór TAK, którego repertuar odpowiadał bieżącym zagrożeniom demokracji w Polsce. Następnie, dr Anna Strzałkowa i Elżbieta Rutkowska mówiły, jak wzmacniana jest demokracji w Gdańsku podkreślając wiele działań godnych uwagi odbywających się w mieście lub zaplanowanych na najbliższy czas. Zgromadzonych gości przywitała również Olga Krzyżanowska przestrzegając przed podziałami coraz częściej obecnymi w polskim społeczeństwie.

Pierwszym blokiem tematycznym był panel Siła Kobiet! kiedy to, wysłuchane zostały 3 mowy motywacyjne wygłoszone przez Adriannę Halman, Anitę Czarniecką i Dorotę Warakomską. Gościnie pokazały różne drogi życiowe mające wspólny początek w potrzebie zaangażowania się w budowanie demokratycznego państwa.

Kolejnym tematem podjętym podczas wydarzenia dotyczyły niewystarczającej obecności kobiet w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym. Podkreślane było, że równość kobiet i mężczyzn w tej kwestii zagwarantowana jest na mocy Konstytucji RP, którego XX-lecie przyjęcia obchodzone jest w tym roku. Wystąpienie poświęcone powyższym zagadnieniom pt. „Prawo ma płeć”,  wygłosiła prof. Monika Płatek będąca główną gościnią spotkania.

Trzecim blokiem tematycznym był desant kobiet na patriarchalną agorę – wykład wygłoszony przez prof. Ewa Graczyk, której wystąpienie wspomogło 5 kobiet dzielących się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami. Po wystąpieniach obu gościn padało wiele pytań z sali, co przerodziło się w debatę z publicznością.

„Kobiety! RatujMY demokrację” skierowane było do szerokiej grupy odbiorczyń i odbiorców, w różnym wieku i o różnym kapitale społecznym. Zapewniona została także opieka nad dziećmi, aby zwiększyć grono możliwych uczestniczek/ów. Podczas spotkania położony został nacisk na przystępność umożliwiającą uczestnictwo różnorodnej publiczności, zainteresowanej debatą o wartością demokratycznych. Udział w spotkaniu był bezpłatny. Rejestracja na wydarzenia odbywała się poprzez portal Evena.

Promocja wydarzenia odbyła się w oparciu o dotychczasową bazę kontaktów zgromadzoną przez Trójmiejską Akcję Kobiecą, nieformalną organizację, która przygotowuje m.in. co dwa lata Kongres Kobiet Pomorza. Dzięki zgromadzonym danym o spotkaniu poinformowane zostały osoby spoza Gdańska, co tym samym przyczyniło się do zwiększeni atrakcyjność kulturalnej i turystycznej miasta będącego kolebką solidarności. Europejskie Centrum Solidarności będące partnerem spotkania znacząco poniesie i ugruntuje rangę wydarzenia.