ul. Biskupia 4, Gdańsk

„Kobiety w przestrzeni publicznej: aktywność polityczna kobiet”

„Kobiety w przestrzeni publicznej: aktywność polityczna kobiet”

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

Instytutu Politologii z cyklu

„Kobiety w przestrzeni publicznej: aktywność polityczna kobiet”

24. października 2014 r. (piątek, 16.00-19.00)

Instytut Politologii Uniwersytet Gdański, Aula S. 208

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na drugą konferencję, która problematyką nawiązuje do rozpoczętej w ubiegłym roku dyskusji nad obecnością kobiet w polityce. Tegoroczną konferencję, podobnie jak poprzednią, organizują Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego wraz ze Stowarzyszeniem WAGA. Opiekę naukową nad konferencją sprawuje Prof. dr hab. Andrzej Chodubski.

Temat „Aktywność polityczna kobiet” wpisuje się w zachodzące na polskiej scenie politycznej zmiany. Rok 2014 to rok podwójnie wyborczy, rok, w którym po raz drugi w historii III RP premierem została kobieta. Konferencja prowadzona będzie w formie debaty na zaproponowane przez Komitet Organizacyjny tematy. Żywa dyskusja nad udziałem kobiet w polityce prowokuje bowiem do pytań: w jaki sposób reprezentacja ilościowa i merytoryczna kobiet wpływa na politykę, jakie przesłanki instytucjonalne i kulturowe warunkują uczestnictwo kobiet w polityce, czy można mówić o modelu przywództwa politycznego kobiet i czy płeć determinuje sposób postrzegania kandydatów?

Zapraszamy badaczy i badaczki, zajmujących się poszukiwaniem odpowiedzi na nurtujące nas pytania, do wzięcia udziału w konferencji. Możliwość konfrontacji koncepcji badawczych z doświadczeniem kobiet, które aktywnie uczestniczą w polityce na różnych jej szczeblach, stanowić będzie wartość organizowanej przez nas konferencji.

Nasze zaproszenie przyjęły panie biorące udział w bieżącym życiu politycznym: Elżbieta Rogala-Kończak – burmistrz miasta Rumia, Ewa Lieder – radna dzielnicy Gdańsk Wrzeszcz Dolny, Jolanta Banach – posłanka na Sejm II, III i IV kadencji.

Planowane jest wydanie elektronicznej publikacji pokonferencyjnej. Udział w konferencji jest bezpłatny.