ul. Biskupia 4, Gdańsk

Konkurs „Dobre Praktyki Pracodawców” rozstrzygnięty!

Konkurs „Dobre Praktyki Pracodawców” rozstrzygnięty!

 

Zakończył się ogólnopolski konkurs „Dobre Praktyki Pracodawców”, zorganizowany w ramach kampanii społecznej „Etat Tata. Lubię to!”. Akcja jest częścią projektu „Tata jak Mama – ogólnopolskiej kampanii informacyjnej na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kapituła konkursu nagrodziła 9 firm oraz wyróżniła kolejne 9. Wyboru dokonano w oparciu o stosowane na terenie zgłoszonych zakładów pracy przyjazne formy zatrudnienia oraz wsparcia dla pracowników, będących jednocześnie rodzicami małych dzieci. Wśród najczęściej stosowanych praktyk wymienić należy elastyczny czas pracy oraz możliwość pracy z domu. Do najciekawszych warto zaliczyć informowanie wszystkich członków firmy o ważnych wydarzeniach z życia pracowników, w tym narodzinach dziecka pracownika. Zwycięzcy konkursu otrzymali tytuł „Dobrego Pracodawcy”. Dodatkowo, organizatorzy konkursu, w oparciu o otrzymane zgłoszenia, w lipcu br., wydadzą broszurę „Dobre Praktyki”, która pokaże najlepsze formy udogodnień stosowanych przez polskich przedsiębiorców w stosunku do pracowników-rodziców małych dzieci. W ramach akcji „Etat Tata. Lubię to!”, nadal trwa drugi konkurs dla Pracodawców – „Dzień z Dzieckiem w Pracy”. Szczegóły nt. konkursu dostępne są na stronie www.etattata.pl. Organizatorzy zapraszają i zachęcają Pracodawców do udziału także w tym w konkursie. logotyp etatTATA RGB 121127

Kampania „Etat Tata. Lubię to!” jest akcją o charakterze społecznym i zasięgu ogólnopolskim. Stanowi część projektu „Tata jak Mama – ogólnopolskiej kampanii informacyjnej na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Organizatorzy akcji „Etat Tata. Lubię to!” wiele działań kierują do pracodawców, podkreślając, że mama i tata małego dziecka to wartościowi i perspektywiczni pracownicy, którzy potrzebują zrozumienia i wsparcia. W celu zachęcenia pracodawców do wprowadzania i stosowania w firmach dobrych praktyk, uruchomiono konkurs „Dobre Praktyki Pracodawców”. Konkurs trwał od 1 marca do 24 kwietnia br.

Podstawą zgłoszenia było przesłanie do organizatorów Wywiadu Doceniającego, wskazującego, jakie udogodnienia prorodzinnej polityki kadrowej stosują Pracodawcy zatrudniający pracowników-rodziców małych dzieci. Do konkursu „Dobre Praktyki Pracodawców” zgłosiło się: (i) 17 firm zatrudniających do 50 pracowników (mikro i małe przedsiębiorstwa), (ii) 7 firm zatrudniających od 50 do 250 pracowników (średnie przedsiębiorstwa), (iii) 8 firm zatrudniających powyżej 250 pracowników (duże przedsiębiorstwa).

Wśród najczęściej stosowanych praktyk stosowanych przez Pracodawców wymienić należy elastyczny czas pracy oraz możliwość pracy z domu (okazjonalnie lub długoterminowo). Do najciekawszych warto zaliczyć informowanie wszystkich pracowników o ważnych wydarzeniach z życia pracowników, np. narodzinach dziecka pracownika.

 

Oceny stosowanych praktyk oraz wyboru zwycięzców i wyróżnionych dokonała Kapituła w składzie:

– Marianna Palider, Przewodnicząca Komisji Konkursowej, Stowarzyszenie „WAGA”, Partner Projektu „Tata jak Mama – ogólnopolska kampania na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”;

– Iwona Piotrowska, doradca zawodowy, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku;

– Magdalena Grabarczyk-Bródka, prezes Fundacji Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych, Gdańsk;

– Joanna Mielewczyk, dziennikarka, Polskie Radio Program III, Warszawa.

 

Kapituła nie miała łatwego wyboru. „Okazuje się, że wielu polskich przedsiębiorców, organizacji, urzędów wspiera pracowników/rodziców małych dzieci w godzeniu życia zawodowego i rodzinnego” – mówiła Marianna Palider ze Stowarzyszenia „WAGA”, przewodnicząca Kapituły.

Priorytetem w ocenie zgłoszonych wywiadów była wielkość firmy oraz udogodnienia, które pozwalają pracownikom/rodzicom na godzenie życia zawodowego i rodzinnego. Kapituła oceniała wywiady pod względem podstawowych udogodnień dla pracowników oraz oceny indywidualnych, dodatkowych udogodnień dla pracowników rodziców. Obrady Kapituły i ocena odbywały się na podstawie arkusza ocen z uzasadnieniem przydzielonych ocen punktowych dla każdego wywiadu doceniającego przedsiębiorstw, w poszczególnych kategoriach. Sposób oceny regulował Regulamin Konkursu.

Szczególnie wysoko oceniłam firmy, które w polskich realiach, nie będąc częścią korporacyjnych międzynarodowych firm, same wypracowują w kulturze organizacji standardy, zasady, które wspierają pracowników/rodziców” – podkreślała członkini Kapituły, Joanna Mielewczyk, dziennikarka Polskiego Radia Program III.

Zwycięzcami w konkursie „Dobre Praktyki Pracodawców” zostali:

W kategorii mikro i małe przedsiębiorstwa:

Biuro Rachunkowe Lex Bufiks Beata Kącka

Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego

B&B Produkt Słodycze Reklamowe

W kategorii średnie przedsiębiorstwa

DOW Polska Sp. z o.o.

"Kołaszewski" Sp. z o. o.

Apella Spółka Akcyjna

W kategorii duże przedsiębiorstwa:

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Roedl Outsourcing Sp. z o.o.

IBM BTO Business Consulting Services Sp. z o.o.

Dodatkowo przyznano 9 wyróżnień.

W kategorii mikro i małe przedsiębiorstwa wyróżnienie uzyskały:

DYBZA Financial Consulting Sp. z o.o.

CONDIZIONE Sp. z o.o.

Zalesie Mazury ACTIVE SPA

 

W kategorii średnie przedsiębiorstwa wyróżnienie uzyskały:

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

MWD Sp. z o.o.

Urząd Gminy Zielonki

W kategorii duże przedsiębiorstwa wyróżnienia uzyskały:

Intel Technology Poland

Thomson Reuters

Flextronics International Poland Sp. z o. o.

 

Zwycięzcy konkursu otrzymali tytuł „Dobrego Pracodawcy”. Wszystkim Przedsiębiorcom, którzy zgłosili swoje firmy do konkursu organizatorzy przekażą karty rabatowe „Mozaika Rodzinna”, dla każdego pracownika firmy, który jest rodzicem dziecka do 7 roku życia. Karty pozwalają na korzystanie ze zniżek w wybranych punktach handlowych i usługowych na terenie całej Polski.

Dodatkowo, organizatorzy konkursu, w oparciu o otrzymane zgłoszenia, w lipcu br., wydadzą broszurę „Dobre Praktyki”, która wymieni najlepsze formy udogodnień stosowanych przez polskich przedsiębiorców, w stosunku do pracowników-rodziców małych dzieci.

Nadal trwa drugi konkurs dla Pracodawców, organizowany w ramach akcji „Etat Tata. Lubię to!” – „Dzień z Dzieckiem w Pracy”. Szczegóły nt. konkursu dostępne są na stronie www.etattata.pl. Organizatorzy zapraszają i zachęcają Pracodawców do udziału także w tym w konkursie.