ul. Biskupia 4, Gdańsk

Konkurs filmowy na audycję telewizyjną „Dwa etaty – okiem taty”

Konkurs filmowy na audycję telewizyjną „Dwa etaty – okiem taty”

Firma Koncept SD z Gdańska oraz Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne ogłaszają konkurs na audycję telewizyjną: reportaż, felieton, inną krótką formę telewizyjną, pod tytułem „Dwa etaty – okiem taty”. Organizatorzy oczekują realizacji ciekawych i atrakcyjnych, nie dłuższych niż 15-minutowe audycji telewizyjnych, pokazujących problemy młodych ojców, godzenie ojcostwa z pracą zawodową, dobre praktyki pracodawców w tym zakresie oraz konkretne przykłady z życia młodych ojców.

Celem konkursu filmowego na audycję telewizyjną „Dwa etaty – okiem taty”jest promowanie w mediach elektronicznych idei efektywnego łączenia roli rodzica z pracą zawodową oraz promowanie modelu równoprawnego rodzica/opiekuna małych dzieci w świadomości pracowników i pracodawców w ramach projektu „Tata jak Mama – ogólnopolska kampania informacyjna na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”, realizowanego pod hasłem „Etat Tata. Lubię to!”.

– Do udziału w konkursie zapraszamy nadawców telewizyjnych, w tym telewizje lokalne, niezależnych producentów telewizyjnych, stowarzyszenie, szkoły i osoby prywatne – mówi Juliusz Marek, prezes Stowarzyszenia Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne

Konkurs ma dwa etapy. W pierwszym jury wybierze osiem poprawnie przygotowanych pod względem technicznym (np. nagrania telefonami komórkowymi nie będą kwalifikowane), najlepszych i najbardziej wartościowych pod względem merytorycznym, dziennikarskim i operatorskim audycji telewizyjnych o tematyce zgodnej z konkursem.

– Warunkiem jest, żeby audycja telewizyjna była wyprodukowana w 2013 roku – podkreśla Juliusz Marek. – Chcemy, by uczestnicy konkursu, m.in. telewizje lokalne zaangażowały się w kampanię „Etat Tata. Lubię to!” i wzmocniły swoją pozycję jako pełnowartościowego partnera ogólnopolskich kampanii społecznych.

Drugi etap konkursu odbędzie się w trakcie rejsu na promie Stena Line, gdzie ośmiu autorów audycji pokaże swoje produkcje na Festiwalu Filmów „Dwa etaty – okiem taty” i podda się ocenie jury konkursowego. Najlepsze produkcje otrzymają statuetki, dyplomy i nagrody Grand Prix, Pracodawców (w trakcie tego samego rejsu odbędzie się gala finałowa konkursu „Dobre Praktyki Pracodawców, który jest częścią kampanii „Etat Tata. Lubię to!”) oraz Publiczności.

Nagrodzone audycje będzie można obejrzeć w telewizjach lokalnych należących do Stowarzyszenia Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne, a także na kanale YouTube kampanii „Etat Tata. Lubię to!”.

Organizatorzy konkursu czekają na zgłoszenia do 10 czerwca 2013 roku.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy na stronie www.etattata.pl.