ul. Biskupia 4, Gdańsk

Podsumowanie Systemu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku

Podsumowanie Systemu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku

Trwa czwarty rok realizacji projektu partnerskiego: „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku” nr umowy RPPM.06.01.01-22-0007/16, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020. Nieskromnie możemy nasze działania nazwać sukcesem. 

W projekcie wzięły udział 132 osoby, w tym 21 niepełnosprawnych, którym została przydzielona opieka asystentek i asystenta, a także wsparcie doradczyni zawodowej, psycholożki i pośredniczki pracy. 70 osób uczestniczyło w wybranych kursach kwalifikacyjnych, a niemal połowa uczestników i uczestniczek odbyła trzymiesięczne płatne staże zawodowe. Największą dumą napawa nas fakt, że 57 osób znalazło zatrudnienie, w tym kilka osób założyło własną działalność gospodarczą.*

W ramach komponentu Usług Społecznych w projekcie wsparliśmy 87 osób.* Udzielona pomoc to porady prawne, konsultacje psychologiczne, pedagogiczne i wsparcie mediatora w trudnych problemach rodzinnych. Dużą popularnością cieszą się zajęcia w ramach Klubu Mieszkańca i świetlicy dla dzieci, z których skorzystało ponad połowa naszych podopiecznych.

Nadchodzące miesiące poświęcimy na omówienie naszych dokonań. Będzie to czas podsumowań, wniosków i rozliczeń.

Jednocześnie od marca trwa dodatkowa edycja projektu aktywizacji społeczno – zawodowej mieszkańców Gdańska, nr umowy RPPM.06.01.01-22-0002/20, finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020.

To bliźniaczy projekt rozszerzony o wsparcie dla osób pracujących, których sytuacja zawodowa nie pozwala na godne życie, a sytuacja pandemiczna jeszcze dodatkowo utrudnia funkcjonowanie ich rodzin. Nowością jest oferowanie wsparcia w ramach funduszów: medycznego, opiekuńczego dla dzieci, wizerunkowego i mieszkaniowego. Nasze doświadczenie pokazuje, że taka pomoc wzmacnia samoocenę i ułatwia kontakty społeczne oraz aktywne poszukiwanie pracy.

Od marca br. do projektu przyjęliśmy już 17 osób, w tym 3 niepełnosprawne.* Oprócz wsparcia asystentów, psycholożki, doradczyni zawodowej, pośredniczki pracy i wspomnianych funduszy dodatkowych, uczestnicy i uczestniczki biorą udział w warsztatach kompetencji społecznych i spotkaniach coachingowych.

Wszystkim uczestniczkom i uczestnikom naszych projektów, a także naszym partnerom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia i pomyślności z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku 2022 r.

Wspierajmy się!

* dane zebrane na koniec listopada 2021 r.