ul. Biskupia 4, Gdańsk

Poradnik Równego Traktowania

Poradnik Równego Traktowania

Oddajemy w Państwa ręce Poradnik Równego Traktowania, którego powstawanie
było wielomiesięcznym procesem. Rezultatem naszej pracy jest informator dla instytucji edukacyjnych, dotyczący organizowania pracy szkoły związanej z kulturą, religią i bezwyznaniowością w sposób respektujący i doceniający różnorodność społeczności Gdańska. Publikację kierujemy do osób zarządzających placówkami oświatowymi,
do rodziców oraz wciąż rosnącej grupy osób poszukujących możliwości podniesienia kompetencji z obszaru niedyskryminacji i równego traktowania.

 

PORADNIK RÓWNEGO TRAKTOWANIA

Powstanie Poradnika Równego Traktowania było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Gdańska.