ul. Biskupia 4, Gdańsk

Potencjał ZIT II, czyli o efektach naszych działań

Potencjał ZIT II, czyli o efektach naszych działań

System Aktywizacji Społeczno – zawodowej w Gdańsku – ZIT II, nr RPPM.06.01.01-22-002/20 finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego to projekt z potencjałem.

Stowarzyszenie WAGA wolontariacko organizuje kursy języka polskiego dla uchodźczyń z Ukrainy, a wśród uczestniczek warsztatów językowych jest duże zainteresowanie przystąpieniem do projektu ZIT II. Nasza animatorka prowadzi rekrutację.

Kontakt: Magda 576924999.

Dziś możemy pochwalić się efektami tych działań.

W ramach projektu zorganizowaliśmy już dwie edycje profesjonalnego kursu języka polskiego z elementami wiedzy o Polsce (podstawy kulturoznawstwa, polityki i historii) dla łącznie jedenastu uczestniczek, z czego pięć pań są uczestniczkami projektu ZIT II. W kursie udział wzięło także sześć pań z projektu ZIT 6.1, który wkrótce się zakończy, więc o tym napiszemy szerzej w oddzielnej informacji.

Z dużą satysfakcją możemy stwierdzić, że był to ogromnie ważny element aktywizacji społecznej uczestniczek, które nabrały pewności siebie, chętniej biorą udział w innych formach wsparcia (doradztwo zawodowe i psychologiczne, warsztaty kompetencji społecznych) i z większą odwagą artykułują swoje potrzeby określające preferencje zawodowe. Dowodem na to niech będzie fakt, że już cztery uczestniczki projektu rozpoczęły w czerwcu staż zawodowe.

Oczywiście nadal realizowane jest wsparcie w postaci innych szkoleń (np. kurs prawa jazdy) lub dofinansowanie kosztów zdrowotnych, wizerunkowych i mieszkaniowych.

Elastyczność projektu pozwala na dostosowanie wsparcia do zmieniających się okoliczności i potrzeb nowej grupy uczestników, którzy pojawili się w Wadze. To właśnie definiuje jego potencjał.