ul. Biskupia 4, Gdańsk

Projekt Ebenezer z BG

Projekt Ebenezer z BG

Fot. Wojciech Ostrowski
Projekt „Ebenezer z BG” jest kontynuacją działań filmowych Stowarzyszenia WAGA, szczególnie tych współtworzonych z mieszkańcami/-nkami Biskupiej Górki. Powieść Dickensa wybraliśmy nieprzypadkowo; jej bohater – Ebenezer to postać wyjątkowa, to człowiek wykolejony, aspołeczny, skamieniały, to człowiek który doznaje jednak szczęśliwej przemiany i staje się kimś zupełnie innym, kimś kto odkrywa pogardzane i lekceważone wcześniej wartości – empatię, wrażliwość na cudze nieszczęście, solidarność, siłę międzyludzkich relacji. Z powieści znamy go jako groteskowego skąpca i widzimy jak w Wigilię Bożego Narodzenia powraca z pracy do domu i jak ukazuje mu się duch jego wspólnika, Jakuba Marley’a, który ostrzega go: jeśli się nie zmieni, po śmierci czeka go wieczna męka. Odwiedzają go też inne duchy, a po tych wizytach skruszony Ebenezer ulega niezwykłej przemianie!… Podwyższa pensję pracownikowi, roztacza opiekę nad jego kalekim synkiem, na każde Boże Narodzenie zaprasza i obdarowuje wielu ludzi, których los był mu wcześniej obcy i zupełnie obojętny.
 
Nas zainteresowało pytanie jakim człowiekiem byłby Ebenezer gdyby mieszkał na Biskupiej Górce, i mieszkał na niej nie kiedyś tam, ale teraz, w 2020 roku?… Odpowiedzi jakiej wspólnie chcemy poszukać staną się kanwą dla scenariusza nowej opowieści o Ebenezerze. 
Klimat i krajobraz Biskupiej Górki tworzą gotowy plan filmowy dla różnorodnych inscenizacji. Film, który powstanie wykorzysta to magiczne, niezwykle inspirujące miejsce do stworzenia filmu inspirowanego „Opowieścią Wigilijną”. 
 
Realizując projekt chcemy przede wszystkim wyjść na przeciw potrzebom dzieci i młodzieży, które uczestnicząc w 2017 roku przy realizacji filmu Podróż Nataniela W., czyli przyczynek do rozważań o przeszłości Biskupiej Górki” postulowały aby ” nakręcić film, w który będzie o nich i dla nich i z ich udziałem. Projekt ma na celu rozbudzić w dzieciach i młodzieży zainteresowanie historią, sztuką filmową, czytelnictwem. Ma oderwać dzieci od mediów elektronicznych, nauczyć budowania wspólnotowości, dać wiarę we własne siły, wzmocnić motywację życiową. 
 
Pierwszy etap projektu ma na celu rozbudzenie zainteresowania dzieci i młodzieży literaturą. Wspólne czytanie książki „Opowieść Wigilijna” z seniorami ma wprowadzić uczestników w magiczny świat. Moderator ma tak prowadzić dyskusję aby dzieci i seniorzy wykorzystując swoją wyobraźnię i kreatywność stworzyli swoją wersję opowieści wigilijnej. Opowieści usytuowanej w ich miejscu zamieszkania, gdzie sami będą bohaterami, bohaterkami. To oni/one poprowadzą Ebenezera (głównego bohatera) ścieżką zmiany. Będą mu towarzyszyć w procesie stawania się lepszym człowiekiem. 
Drugi etap to przygotowanie dzieci do współdziałania, kooperacji i aktywności a także do odegrania swoich ról w filmie. W tym celu zostaną zorganizowane warsztaty aktorskie prowadzone przez aktora Krzysztofa Balińskiego. 
Trzeci etap to realizacja filmu (8 dni zdjęciowych). Film będzie trwał ok. 20-25 min. Premiera filmu będzie miała miejsce w grudniu, w czasie wydarzeń świątecznych. Będzie to wydarzenie, które ma w międzypokoleniowym gronie przywrócić magię Świąt i wiarę w to, że dobro zwycięża. Działanie jest skierowane do dzieci z dzielnicy Biskupia Górka i okolic, promocja wydarzeń obejmie jednak całe miasto, tak aby mogła w nich uczestniczyć jak największa ilość zainteresowanych, przy uwzględnieniu, że pierwszeństwo we wszystkich działaniach mają dzieci z Biskupiej Górki. Włączając do działania mieszkańców, mieszkanki oraz osoby działające na rzecz społeczności na Biskupiej Górce chcemy stworzyć warunki do integracji, do wspólnej, twórczej pracy. 
 
Miejsce realizacji zadania:
lokal Stowarzyszenia WAGA, Gdańsk, ul. Biskupia 4, obszar Biskupiej Górki
Zapraszamy dzieci w wieku szkoły podstawowej na warsztaty aktorskie, które odbędą się:
20 lipca – 16 – 18
21 lipca – 16-18
24 lipca – 16-18
25 lipca – 11-13
27 lipca – 16-18
28 lipca – 16-18
31 lipca – 16-18
01 sierpnia – 11-13
 
Prasa o projekcie:
  • https://gdansk.naszemiasto.pl/ebenezer-z-biskupiej-gorki-czyli-opowiesc-wigilijna-z/ar/c13-7807484?fbclid=IwAR2Usht4_KZ8Afr_uCyd7FPUjF63MLj1sGg3yBQYAVO7pjvv5FfYUXU13q4
  • https://dziennikbaltycki.pl/ebenezer-z-biskupiej-gorki-czyli-opowiesc-wigilijna-z-widokiem-na-gdansk-stowarzyszenie-waga-nakreci-film-z-udzialem-mlodych/ar/c13-15081185
  • https://rozrywka.trojmiasto.pl/Na-Biskupiej-Gorce-powstanie-kolejny-film-n146471.html

Fot. Wojciech Ostrowski