ul. Biskupia 4, Gdańsk

Rusza Centrum Aktywizacji na Biskupiej Górce

Rusza Centrum Aktywizacji na Biskupiej Górce

Rusza Centrum Aktywizacji Społecznej na Biskupiej Górce. Jest to jedno z 5 nowo powstałych Centrów
Aktywizacji Społecznej, które będą funkcjonować w okresie 2017-2022. Pozostałe Centra powstały na Oruni, Stogach, w Nowym Porcie oraz na Dolnym Mieście. Tym samym pomoc społeczna zostanie przeniesiona do dzielnic zgodnie z potrzebą zapewnienia zindywidualizowanych i kompleksowych
usług w środowisku lokalnym.

Grupą docelową projektu są w szczególności dzieci i młodzież oraz ich opiekunowie/rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a także osoby niesamodzielne/niepełnosprawne i ich opiekunowie.

Wszyscy uczestnicy zostaną objęci wszechstronną diagnozą, na podstawie której zostaną opracowane optymalne sposoby pomocy. Każdy uczestnik będzie miał możliwość skorzystania z usług, których najbardziej potrzebuje, np. wsparcie psychologiczne, poradnictwo, usługi opiekuńcze, pobyt w dziennej placówce. Każdy uczestnik zostanie objęty asystenturą (asystent/asystent rodziny). Projekt wykorzystuje animację środowiskową i wolontariat. W ramach projektu osoby potrzebujące pomocy poszukiwać będą pracy, uczestniczyć w kształceniu, szkoleniu, zdobywać będą nowe kwalifikacje i wreszcie podejmą pracę po zakończeniu projektu.