ul. Biskupia 4, Gdańsk

Spotkanie z Wiceprezydent Gdańska Ewą Kamińską w sprawie Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym

Spotkanie z Wiceprezydent Gdańska Ewą Kamińską w sprawie Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym

W dniu 16 czerwca 2011 odbyło się spotkanie przedstawicielek Stowarzyszenia WAGA z Panią Wiceprezydent Ewą Kamińską. Tematem rozmów była Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. W spotkaniu brały udział także przedstawicielki stowarzyszenia NEWW Polska.

Pani Wiceprezydent przedstawiła trudności z jakimi może spotkać się projekt sygnowania powyższej Karty. Przedstawicielki Stowarzyszenia NEWW opowiedziały o projekcie, z którym wystąpiły do władz miasta Gdańska – projekcie dotyczącym promocji Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.

W związku z realizowanym w ramach programu British Council Active Citizens – Aktywna Społeczność projektem „Bilet do Równości”, inicjujące go  Stowarzyszenie WAGA wystąpiło z prośbą do pana Pawła Adamowicza, Prezydenta Miasta Gdańska, o spotkanie celem lobbowania na rzecz wprowadzenia Europejskiej Karty Równości (EKR).

W dniu 16 czerwca przedstawicielki Stowarzyszenia (Elżbieta Jachlewska, wiceprezeska WAGI i Alicja Kosińska) zostały zaproszone w zastępstwie Prezydenta przez panią Ewę Kamińską, Wiceprezydent Gdańska, na spotkanie na temat Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Rozmowa skupiła się głównie na tym czy tak szybki termin głosowania nad przyjęciem Karty nie zaszkodzi inicjatywie. Pani Wiceprezydent oraz przedstawicielki NEWW optowały za tym, aby odłożyć sygnowanie Karty na dwa lata oraz zachęcały przedstawicielki Stowarzyszenia Waga, aby odstąpiły od działań na rzecz Karty.

Stowarzyszeniu WAGA wydaje się, że w aktualnej sytuacji można pogodzić dążenia  obydwu stowarzyszeń. Proponujemy, żeby skorzystać ze środków, które pojawiły się na ten cel i rzeczywiście, po przyjęciu przez Radę Miasta Gdańska uchwały dotyczącej podpisania Karty, rozpocząć działalność edukacyjną i promocyjną na temat treści i wartości Karty, a zwieńczeniem tego niech będzie finalne opracowanie  Równościowego Planu Działania, tak jak proponuje to Rada Gmin i Reginów Europy. Czas realizacji programu będzie doskonałą okazją do przeprowadzenia konsultacji społecznych, wypracowania zasad współpracy z Urzędem Miasta oraz władzami Miasta.

Stowarzyszenie Waga uważa, że teraz, m.in. dzięki efektom projektu „Bilet do Równoœści”, jest dobry moment – przychylność radnych Miasta, pozytywna opinia społeczna oraz zainteresowane mediów – na uchwalenie Karty.