ul. Biskupia 4, Gdańsk

Szkolenia w ramach pilotażowego projektu „Lider Dostępności”

Szkolenia w ramach pilotażowego projektu „Lider Dostępności”

Projekt kierowany jest do organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne na zlecenie Miasta Gdańska na podstawie zawartej z nim umowy.

Aby wesprzeć organizacje pozarządowe w zwiększaniu dostępności działań, Gdańsk zlecił zadanie publiczne Stowarzyszeniu WAGA i Fundacji RC, utworzenia konsorcjum organizacji – ekspertów jako Lidera w zakresie każdego rodzaju dostępności. 

Do końca 2022 roku zadaniem Lidera będzie m.in. doradztwo i edukowanie w czterech obszarach dostępności tj. architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej oraz zgodnie z gdańskimi politykami miejskimi również dostępności społecznej. 

Zapraszamy na najbliższy, pierwszy cykl 4 dniowych bezpłatnych szkoleń:

Terminy: 

  1. 27 wrzesień – dostępność informacyjno komunikacyjna
  2. 28 wrzesień – dostępność architektoniczna
  3. 29 wrzesień – dostępność społeczna
  4. 30 wrzesień – dostępność cyfrowa

Godziny: 9.00-15.30

 Celem szkoleń jest edukowanie i podnoszenie kompetencji organizacji pozarządowych w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, wspieranie ich w zakresie realizacji wniosków o zapewnienie dostępności składanych do nich przez osoby uprawnione, prowadzenie konsultacji i szkoleń dla organizacji, które w ramach realizacji swoich zadań chcą zapewnić lub zwiększyć ich dostępność.

 Dlaczego warto być na szkoleniu? 

  • Po pierwsze – dzięki temu będziesz docierać ze swoimi działaniami do szerszego grona odbiorców. Włączysz osoby, które w wielu przypadkach nie mogą korzystać z powszechnych środków komunikacji.
  • Po drugie – dowiesz się, jak możesz przygotować siedzibę swojej organizacji, otoczenie, wydarzenie, aby zapewnić komfort osobom z niepełnosprawnościami. Możliwe, że też pomoże to lepiej funkcjonować Waszym pracownikom. 
  • Po trzecie – Twoje inicjatywy będą bardziej widoczne dla innych osób. Nauczysz się pisać proste komunikaty i tworzyć przystępne grafiki dla osób niedowidzących. 
  • Po czwarte – poznasz wiele użytecznych ciekawostek i zrozumiesz lepiej świat osób ze szczególnymi potrzebami. Dzięki temu dowiesz się, jak warto przeorganizować niektóre swoje działania, aby włączyć w nie te osoby, które do tej pory były wykluczone

 Miejsce szkolenia:

Stowarzyszenie Waga ul. Biskupia 4 /parter – wejście od ulicy/

Kontakt i zgłoszenia w sprawie szkoleń: UWAGA! Zapisy obowiązują na cały cykl, czyli wszystkie dni szkoleniowe.

Szkolenie jest bezpłatne, ale obowiązują zapisy przez formularz: https://forms.gle/hweVG7qDVFPRhyJh8

Lider Dostępności prowadzi punkt konsultacyjno – informacyjny dla organizacji pozarządowych od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 15.00,

kontakt telefoniczny: 58 344 40 39 lub 504 871 478 ,

kontakt email: kontakt@liderdostepnosci.org

Projekt „Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska”