ul. Biskupia 4, Gdańsk

TAK dla spotkania o związkach partnerskich na UG w dn. 25.02.2013

TAK dla spotkania o związkach partnerskich na UG w dn. 25.02.2013

Gdańsk, 24.02.2013

Jego Magnificencja
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Szanowny Panie,
przedstawiamy swoje stanowisko w nawiązaniu do adresowanego do Pana listu pomorskiej Młodzieży Wszechpolskiej zamieszczonego na portalu społecznościowym Facebook, w sprawie panelu dyskusyjnego i pokazu filmu w dniu 25.02.2013 na temat związków partnerskich.
Zgadzamy się ze stanowczą reakcją szefa rządu polskiego na incydent zaistniały na Uniwersytecie Warszawskim podczas wykładu prof. Magdaleny Środy: „Największym zagrożeniem będzie, jeśli będziemy udawali, że nic się nie stało, że nic nie zaczyna się dziać. Jeśli wszyscy bez wyjątku – od dyrektora uczelni przez liderów opinii publicznej, w tym polityków, media, jeśli nie będziemy reagowali w sposób jednoznaczny, to za miesiąc czy pół roku nie tylko będą ryczeć, ale będą bić. Nie ma co do tego najmniejszej wątpliwości. (…) uważam, że to, co się stało, wymaga jakiejś szczególnej etycznej mobilizacji od nas wszystkich bez wyjątku”.
Oby premier Donald Tusk nie okazał się prorokiem we własnym kraju: „(…) za tydzień lub za miesiąc, ci sami lub inni zamaskowani osobnicy wejdą i kogoś uderzą, a jeszcze później uderzą profesora, który zdecydował się na taki wykład, a który nie odpowiada ich dość plugawym gustom”.
Oczekujemy zgodnie ze słowami Donalda Tuska, absolwenta Uniwersytetu Gdańskiego, właśnie takiej zdecydowanej postawy ze strony władz największej uczelni publicznej na Pomorzu.
Warto podkreślić, że Gdańsk jest uważany za miasto wolności, solidarności, i demokracji, a Uniwersytet Gdański ma w swojej misji poszanowanie zasad humanizmu, demokracji i tolerancji.
Wspieramy Państwa inicjatywę organizacji i realizacji panelu dyskusyjnego i pokazu filmu w dniu 25.02.2013 na temat związków partnerskich.

Z poważaniem,
Irena Lis – Stowarzyszenie Waga, absolwentka UG
Grażyna Knitter – Stowarzyszenie Waga, absolwentka UG
Justyna Dubanik
Michalina Lach
Antoni Polakowski
Joanna Kubik – absolwentka UG
Anna Zielińska
Agnieszka Sikorska-Celejewska
Joanna Seredyńska
Marta Tymińska – trenerka antydyskryminacyjna, doktorantka UG
Angelika Boniuszko
Anna Miler – absolwentka UG
Beata Kozak – pismo feministyczne „Zadra”
Sławomira Walczewska – Fundacja Kobieca eFKa
Ewa Gromada – absolwentka UG
Anna Urbańczyk – trenerka równościowa, absolwentka UG
Monika Kwiatkowska – absolwentka politologii UG, kontrabasistka
Aneta Szyłak – absolwentka UG
Karolina Matuszewska – członkini zarządu Fundacja Przestrzenie Dialogu
Joanna Boj – psycholog, absolwentka UG
Przemysław Staroń – psycholog, nauczyciel etyki, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Centrum Rozwoju JUMP
Bogumił Kolmasiak – współprzewodniczący stowarzyszenia Ostra Zieleń, członek zarządu Partii Zieloni 2004
Elżbieta Jachlewska – Wiceprzewodnicząca Partii Kobiet
Adam Wedman – gdańskie koło Partii Zieloni 2004
Barbara Brzezicka – asystentka, Uniwersytet Gdański
Justyna Frankel Pardyka
Tomasz Nowicki – doktorant UG
Diana Dziworska – absolwentka studiów podyplomowych UG
Olga Namiotko – studentka Uniwersytetu Gdańskiego
Mateusz Dąbrowski
Marek Ryćko – matematyk i informatyk, absolwent UG
Maria Klaman – Krytyka Polityczna Trójmiasto
Barbara Piórkowska
Agnieszka Narloch – absolwentka pedagogiki i socjologii na UG oraz gender studies na UJ
Natalia Brzuska- absolwentka UG
Dagmara Jankowska – absolwentka filozofii i psychologii UG
Kamila Skalska – absolwentka psychologii na UG
Natalia Cyrzan – absolwentka UG
Anna Skalska – absolwentka podyplomowych studiow na UG
Adam Szczepański – absolwent UG
Małgorzata Włodarczyk
Katarzyna Widawska – absolwentka UG
Magda Doborzyńska – studentka ASP
Damian Muszyński – nauczyciel akademicki
Grzegorz D. Stunża
Hilde Tvedt Nord – były wykladowca UG, doktorant Sodertorn University, Szwecja
Bogna Burska
Zuzanna Czekaj – studentka UG
Karolina Drozdowska – doktorantka, Wydział Filologiczny UG
Małgorzata Dobrowolska – absolwentka UG
Łukasz Pancewicz – nauczyciel akademicki, architekt-urbanista
Anika Połom – absolwentka UG
Alicja Mazur – doktorantka UG
Marek L. Ojdowski – człowiek, obywatel, podatnik
Łukasz Stafiej
Katarzyna Fidos – absolwentka UG
Joanna Weltrowska – absolwentka UG
Katarzyna Derda – absolwentka UG
Dobrochna Świątek – studentka UG

Edyta Petelska – Wiceprzewodnicząca Partii Kobiet na Pomorzu, absolwentka UG