ul. Biskupia 4, Gdańsk

WAGA na Zielonym Europejskim Letnim Uniwersytecie we Frankfurcie

WAGA na Zielonym Europejskim Letnim Uniwersytecie we Frankfurcie

Make it or Break it! – to motto tegorocznego, drugiego Zielony Europejski Letni Uniwersytet, który w dniach  8 do 11 września 2011 r. odbył się we Frankfurcie nad Odrą i Słubicach.

Gdańskie Stowarzyszenie WAGA reprezentowane przez Elżbietę Jachlewską i Grażynę Knitter miało swój aktywny udział w tym znaczącym międzynarodowym przedsięwzięciu, organizowanym przez Grupę parlamentarną Zieloni/Wolny Sojusz Europejski i Europejską Partię Zielonych.

Stowarzyszenie WAGA zostało zaproszone przez organizatorów po rekomendacji partii Zieloni 2004. Konferencję wypełniły 4 sesje plenarne, ponad 40 warsztatów, debaty i seminaria dotyczące społeczeństwa, gospodarki, polityki w wymiarze światowym. W sobotnim cyklu warsztatów w Słubicach w Collegium Polonicum członkinie Stowarzyszenie WAGA poprowadziły warsztat „Równość kobiet i mężczyzn w społecznościach lokalnych”. – Nasza prezentacja gdańskich doświadczeń z wprowadzania Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym wzbudziła duże zainteresowanie uczestników spotkania – mówi Elżbieta Jachlewska. Uznano, że nasz projekt „Bilet do Równości” ma szansę stać się modelowym przykładem dla innych miast w Polsce, choć wciąż, nad czym bardzo ubolewamy, nasze starania nie przyniosły rezultatów. Nie wiemy, kiedy Karta zostanie podpisana przez prezydenta Gdańska – dodaje Jachlewska.

Stowarzyszenie WAGA przygotowało pierwsze polskie tłumaczenie przewodnika „Jak wprowadzić Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym”, wydanego w 2009 roku przez Radę Gmin i Regionów Europy. Publikacja ma pomóc sygnatariuszom Karty zaplanować konkretne i wykonalne działania w lokalnej społeczności i przygotować Równościowy Plan Działania. Co ważne Rada Gmin i Regionów Europy, która wydała Kartę w 2006 roku, podkreśla w podręczniku, że „samorządy lokalne i regionalne – sygnatariusze Karty – nie dysponują takimi samymi  kompetencjami, zasobami i priorytetami. Dlatego też nie żądamy od Was ścisłego  zastosowania każdego artykułu Karty, chodzi raczej o to, byście sami określili swoje priorytety i harmonogram  ich  realizacji. Lepiej skupić się na mniejszej liczbie jasnych i wykonalnych celów niż na wielu takich, których nie uda się zrealizować do końca i w efekcie nie osiągnie się żadnego skutku.”

Po sygnowaniu Karty, zgodnie z sugestią podręcznika RGiRE, sygnatariusz zbiera informację dot. równości płci, informacje społeczno-demograficzne z danego terenu, dane polityczne (liczba radnych, kobiet i mężczyzn), dane dotyczące pracodawców (liczba kobiet i mężczyzn zatrudnionych na różnych poziomach hierarchii służbowej, dane dotyczące sfery usług (liczba kobiet i mężczyzn korzystających z różnych usług, fundusze przyznane na działania mężczyzn i kobiet, np. na promowanie zdrowia, uprawianie sportu). W pierwszy etapie, poza zbieraniem informacji ważne są też konsultacje m.in. z radnymi, mieszkańcami, i organizacjami pozarządowymi oraz ocena publikacji i komunikacji z mieszkańcami pod kątem równości płci.

– Równościowy Plan Działania, czyli ustalenie obszarów dyskryminacji i zaplanowanie działań oraz środków może trwać dwa lata – zauważa Elżbieta Jachlewska ze Stowarzyszenia WAGA. – Jest zatem sporo czasu na wybranie, tego, co jest możliwe do wykonania w realiach naszego miasta. Nie musimy zajmować się wszystkim i od razu. Ważne byśmy zaczęli.