ul. Biskupia 4, Gdańsk

Warsztaty dziennikarskie i ping-pong w Domu Sąsiedzkim

Warsztaty dziennikarskie i ping-pong w Domu Sąsiedzkim

11 maja br. odbyły się pierwsze zajęcia w ramach warsztatów dziennikarskich przy ul. Biskupiej 4. Warsztaty są częścią projektu „Dom Sąsiedzki na Biskupiej Górce”, który jest współfinansowany z budżetu Miasta Gdańska.

PROGRAM
Warsztaty dziennikarskie będą obejmowały naukę następujących zagadnień:
– rola mediów w komunikowaniu;
– podział na informację i publicystykę;
– językowy warsztat dziennikarski, nowa retoryka – ćwiczenia dotyczące poprawności i sprawności językowej, np. wyrazy kłopotliwe, poszerzanie zasobu słownictwa, stylistyka; ćwiczenia związane z perswazyjnością tekstu dziennikarskiego;
– research i konstrukcja tekstu dziennikarskiego;
– gatunki prasowe – charakterystyka;
– nowe media – charakterystyka i uwarunkowania;
– tworzenie własnych tekstów dziennikarskich z uwzględnieniem poznanych wcześniej reguł;
– podstawowe wymogi etyki dziennikarskiej.
Każdy uczestnik otrzyma wykaz pomocnej w nauce tych zagadnień literatury przedmiotu, a wszystkie napisane samodzielnie teksty zostaną sprawdzone i poprawione przez wykładowczynię.
Ewa Baniecka (1973) – dr nauk humanistycznych, wykładowczyni na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (wykładane przedmioty: retoryka i erystyka dziennikarska, etyka dziennikarska, elementy kultury współczesnej); literaturoznawczyni, autorka rozprawy na temat twórczości poetyckiej Aleksandra Wata oraz wielu artykułów naukowych. Redaktorka książek naukowych i innych, w latach 2005–2012 była redaktorką naczelną Wydawnictwa Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, w tym redaktorką prowadzącą czasopisma naukowego „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość”. Pisarka – autorka dwóch powieści dla młodzieży. Recenzentka literacka w czasopiśmie branżowym „Magazyn Literacki Książki”. Zainteresowania badawcze koncentrują się na studiach kulturowych dotyczących polskiej kultury współczesnej. Członkini Stowarzyszenia WAGA.

Ponieważ, większość osób w nich uczestniczących nie mieszka na Biskupiej Górce, ponawiamy apel o zgłaszanie się mieszkańców i mieszkanek z naszego osiedla. Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres: domsasiedzki.bg@gmail.com lub telefonując pod nr 514 452 631.

SAMSUNG CAMERA PICTURESFot. Krystyna Ejsmond

 

Z kolei w każdy wtorek w godz. 16.00-18.00 w Domu Sąsiedzkim  przy ul. Biskupiej 4 będzie można pograć w ping-ponga.

SAMSUNG CAMERA PICTURESFot. Krystyna Ejsmond

Zaprasza Stowarzyszenia WAGA.