ul. Biskupia 4, Gdańsk

Wizyta studyjna rosyjskich organizacji pozarządowych

Wizyta studyjna rosyjskich organizacji pozarządowych

Fundacja IRSE, we współpracy z Fundacją Liderzy Przemian, zorganizowały wizytę studyjną dla 17 przedstawicieli i przedstawicielek rosyjskich organizacji pozarządowych, m.in.: z Nowosybirska, Archangielska, Republiki Mordowii, Samary. Osoby pracujące przede wszystkim w organizacjach parasolowych, oferujących wsparcie mniejszym organizacjom działającym lokalnie – podczas wizyty studyjnej w siedzibie Stowarzyszenia WAGA miały okazję poznać szerokie spektrum działań na rzecz społeczności lokalnej, które WAGA od lat realizuje, a także – zakończony w grudniu – pilotażowy projekt Gdańskiego Centrum Równego Traktowania jako znakomity przykład współpracy kilku różnych, gdańskich organizacji.
Takie wizyty studyjne są doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy, nawiązania nowych, interesujących kontaktów – cieszymy się,że mogliśmy podzielić się tym, co najlepsze w Stowarzyszeniu WAGA.