ul. Biskupia 4, Gdańsk

WNIOSKI Z ROZMAWIALNI – „ Moja emerytura – moje zdanie”

WNIOSKI Z ROZMAWIALNI – „ Moja emerytura – moje zdanie”

W dniu 29 marca 2012 r. Partia Kobiet w ramach spotkań

z cyklu „Rozmawialnia” przeprowadziła konsultacje z

innymiorganizacjami w celu opracowania swojego

stanowiskaw sprawie proponowanej przez rząd reformy

emerytalnej.

Rozmawialnia : Emerytura lat 67 „ Moja emerytura – moje zdanie”.

W spotkaniu brali/brały udział przedstawiciele/lki:

 • Partii Kobiet
 • Stowarzyszenia WAGA
 • Ruchu Palikota
 • Biura Poselskiego Roberta Biedronia
 • Młodych Socjalistów
 • Rady Programowej SLD
 • Stowarzyszenia Nasza Gdynia
 • oraz osoby niezrzeszone.

Przede wszystkim uczestnicy/uczestniczki wyrazili swoje oburzenie na sposób przeprowadzania reform w naszym kraju oraz na brak rzetelnych konsultacji społecznych.

Rząd poza informacją o konieczności przeprowadzenia reformy emerytalnej nie podał rzetelnego i merytorycznego uzasadnienia, nie udostępnił analiz ekonomicznych, nie przygotował alternatywy .
Projekt reformy przygotowywany jest w sposób chaotyczny i nie uwzględnia wielu problemów .

Wspólnie wypracowaliśmy następujące postulaty:

 1. zrównanie wieku kobiet i mężczyzn do 65 roku życia.
 2. likwidacja przywilejów emerytalnych dla grup społecznych pracujących umysłowo
 3. likwidacja KRUS
 4. minimalna emerytura dla każdego obywatela/obywatelki po ukończeniu 67 roku w wysokości minimalnego wynagrodzenia,
 5. zmniejszenie składek obowiązkowych na ZUS obciążających zarówno pracownika jak i pracodawcę.
 6. likwidacja OFE
 7. ulgi podatkowe z tytułu indywidualnego oszczędzania w komercyjnych programach emerytalnych
 8. zaoszczędzony kapitał dziedziczony przez wskazane osoby
 9. naliczanie składek dla osób opiekujących się osobami zależnymi co najmniej od minimalnego wynagrodzenia
 10. naliczanie składek od najniższego wynagrodzenia rodzicom przebywającym na urlopach wychowawczych.
 11. opracowanie programu emerytur pomostowych dla osób nie będących w stanie , ze względu na swój stan zdrowia, pracować do 65 roku życia.

Komentarz:
Jako jeden z argumentów jaki wskazuje rząd uzasadniając reformę emerytalną jest niż demograficzny.
Nie można spodziewać się wzrostu urodzin dzieci w sytuacji , gdy polityka prorodzinna w Polsce jest fikcją.
Postulujemy , aby rodzice mogli rozliczać się podatkowo łącznie ze wszystkimi posiadanymi dziećmi będącymi na ich utrzymaniu, aby koszty opłat z tytułu zatrudniania opiekunek oraz z tytułu opłat za żłobki czy też przedszkola były także kosztami uzyskania przychodu ( tzn. aby można było o te kwoty obniżyć podstawę opodatkowania).
Jeśli wiek emerytalny obu płci ma być zrównany postulujemy zrównanie płac kobiet i mężczyzn.
Domagamy się o wypracowanie takich narzędzi , aby różnice płacowe były zredukowane do minimum.
Państwo powinno zapewnić swoim obywatelom i obywatelkom minimum socjalne oraz godne warunki życia.
Państwo powinno propagować solidarność międzypokoleniową .
Każdy obywatel i obywatelka powinni powinien mieć swobodę wyboru , w jaki sposób chcą oszczędzać na swoją przyszłość.
Poza zakrojoną na szeroką skalę edukacją dotyczącą konieczności oszczędzania powinny pojawić się ulgi podatkowe dla oszczędzających w funduszach emerytalnych.
Rząd powinien także poszukać oszczędności w innych obszarach. Może czas na reformę zbyt rozbudowanej biurokracji w ZUS, uproszczenie procedur , a także okrojenie wydatków reprezentacyjnych tegoż podmiotu? Zapewne przyniosłoby to sporo oszczędności w budżecie Państwa.