ul. Biskupia 4, Gdańsk

Debata nad rewitalizacją Biskupiej Górki

Debata nad rewitalizacją Biskupiej Górki

Stowarzyszenie Waga i Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna zorganizowały w pięknych, zabytkowych wnętrzach tej szkoły debatę, na którą zaprosiłyśmy/ zaprosiliśmy mieszkańców i mieszkanki Biskupiej Górki, członków/członkinie Koalicji Biskupia Górka , urzędników i urzędniczki z UM w Gdańsku, Radnych i Radne Miasta i Dzielnicy Śródmieście, zainteresowane tematem organizacje oraz wszystkich gdańszczan i gdańszczanki, którym temat rewitalizacji Biskupiej Górki jest bliski.

Debatę prowadziła Elżbieta Jachlewska ze Stowarzyszenia Waga i dr Ewa Baniecka z GWSH.

Relacja z debaty dr Ewy Banieckiej.
Na debatę 6 października 2011 roku w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej poświęconą rewitalizacji Biskupiej Górki przybyło liczne grono osób żywotnie zainteresowanych tą kwestią, w tym zwłaszcza sami mieszkańcy zaniedbanej dzielnicy (warto podkreślić, że znaleźli się wśród nich ludzie w zróżnicowanym wieku: młodzi, w wieku średnim i starsi mieszkańcy). Przybyło też grono osób z różnych przyczyn wspierające ideę rewitalizowania tego rejonu, słowem wszyscy, którym losy osiedla nie są obojętne. Gościliśmy przedstawicieli Urzędu Miejskiego, Rady Miasta, policji, szkoły, stowarzyszeń, fundacji, innych instytucji publicznych i niepublicznych, naukowców, działaczy, dziennikarzy… Jako była mieszkanka Biskupiej Górki pojawiła się posłanka Agnieszka Pomaska, która zadeklarowała swoje uczestnictwo w Partnerstwie dla Biskupiej Górki. Do Grupy przyłącza się też m.in. Stowarzyszenie “Nasz Gdańsk”. Chodzi o wspólne wszczęcie działań na rzecz rewitalizacji, aby do władz miejskich wystąpić z gotowym programem i móc ubiegać się o konkretne środki z budżetu miasta.
Po oficjalnych wystąpieniach historyka, przedstawicieli Urzędu Miejskiego, Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Fundacji “Nasza Przestrzeń” oraz Partnerstwa “Miasto Dolne Otwarte” nastąpiła niezwykle ożywiona dyskusja otwarta, w której nie zabrakło emocji. Nie tylko spierano się o wiele spraw, takich jak podwyżka czynszów w mieszkaniach komunalnych, ale także poszukiwano możliwości dialogu. Spotkanie trwało do późnego wieczora – udało się podczas niego wyłonić najistotniejsze zagadnienia dotyczące planu poprawy bytu mieszkańców Biskupiej Górki. Należą do nich:
− umocnienie terenu i system kanalizacji (osuwające się skarpy, w których tworzą się wyrwy, to dziś najbardziej bezpośrednie zagrożenie bytu na Biskupiej Górce);
− rewitalizacja społeczna (podkreślono problemy: ubóstwa, patologii społecznych, w tym przede wszystkim alkoholizmu, bezrobocia, wyuczonej i dziedziczonej niezaradności życiowej, eksmitowania “za karę” mieszkańców z innych dzielnic, a więc tworzenia swoistego getta, przestępczości itp., podano także pozytywne przykłady dotychczasowych działań integracyjnych czy resocjalizacyjnych na rzecz mieszkańców osiedla w ramach aktywności Koalicji Biskupia Górka);
− potrzeba tworzenia wspólnot mieszkaniowych (mówiono o złym stanie lokali komunalnych, pustostanach, braku remontów dachów, klatek schodowych, dużym zadłużeniu części mieszkańców – przedstawicielka Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych podała, że dług wraz z odsetkami wynosi obecnie 2 ml zł);
− partnerstwo (dostrzeżono potrzebę aktywizacji mieszkańców i zintegrowanego działania na rzecz Biskupiej Górki, wspólnych inicjatyw popartych przez odpowiednie resorty Urzędu Miejskiego, a wychodzących od organizacji, osób i instytucji zrzeszonych w ramach Partnerstwa dla Biskupiej Górki).
Z debaty płynie jeden wniosek podstawowy, mianowicie potrzeba oddolnych działań, brania spraw we własne ręce, gdyż tylko tą drogą można wypracować przychylność władz miasta, która w przyszłości przełoży się na bardziej niż dotąd sprawiedliwy dla Biskupiej Górki podział funduszy przeznaczonych na rewitalizowanie terenów zaniedbanych