ul. Biskupia 4, Gdańsk

WAGA – co robimy i dlaczego?

WAGA – co robimy i dlaczego?

Stowarzyszenie WAGA powstało z inicjatywy kilkunastu kobiet i ich niezgody na dyskryminację kobiet w Polsce. W tej chwili liczymy 20 członków i członkiń. Naszym celem było wprowadzenie perspektywy feministycznej do polityki miejskiej i ogólnopolskiej oraz wsparcie osób wykluczonych. Statutowym celem WAGI jest działanie na rzecz równości kobiet i mężczyzn.

Od 2009 r. WAGA przeprowadza akcje na rzecz wprowadzenia Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym (Karta), dokumentu, który stanowi dedykowane narzędzie dla Miasta na rzecz niwelowania dyskryminacji mieszkańców i mieszkanek. Mimo braku funduszy WAGA swoimi działaniami (m.in. Bilet do Równości 2010/11; przetłumaczenie Przewodnika wdrożeniowego Karty, przedstawicielstwo w Gdańskiej Radzie ds. Równego Traktowania) wprowadziła Kartę do agendy prac nad Modelem na Rzecz Równego Traktowania (Model), którego celem jest opracowanie polityk równościowych możliwych do realizacji z pozycji miasta.

WAGA jest organizacją nastawioną na partnerstwo, np. w 2018 r. wraz z Krytyką Polityczną będzie organizować obchody stulecia praw wyborczych kobiet, od 2011 r. współtworzy Trójmiejską Akcję Kobiecą (TAK); udostępniamy swoją siedzibę dla organizacji lokalnych, budując rzecznictwo idei równościowych (m.in. wspieramy drużynę piłkarek nożnych). Sposoby na promowanie naszych wartości są różnorodne:

 • filmy dokumentalne („Kobieta bez przestrzeni”, „Założę czerwone
  spodnie”),
 • wydawnictwo (czasopismo „Obywatelka”, powieść „Polki. Podróż do wnętrza Polski”),
 • spektakle („Podróż do wnętrza
  pomarańczy”),
 • wydarzenia (Kongres Kobiet Pomorza 2016; Kobiety RatujMy demokrację, 2017),
 • konferencje (Kobieta w przestrzeni publicznej, 2014),
 • seminaria (Krzywicka – emancypantka
  dwudziestolecia międzywojennego, 2013, we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim),
 • praca u podstaw w ramach realizacji projektów (Aktywizacja społeczno-zawodowa, Dom Sąsiedzki).

Praca z osobami wykluczonymi to wiedza o ich potrzebach i o mankamentach systemu, którą przekazujemy miastu. Dzięki zaangażowaniu w Model możliwa jest rekomendacja dla władz miasta o zwiększenie funduszy na przeciwdziałanie przemocy oraz zweryfikowanie systemu pomocy ofiarom.

Podejmujemy także inne wyzwania – to m.in. zbiórka podpisów pod projektem obywatelskim Ratujmy Kobiety, współpraca z Fundacją STER i przeprowadzone w jej ramach badania dotyczące przemocy seksualnej wobec kobiet w woj. pomorskim. WAGA w głównej mierze pozyskuje środki na swoje działania z darowizn oraz dotacji.