ul. Biskupia 4, Gdańsk

BĄDŹMY RÓWNI – JEDŹMY RAZEM !

BĄDŹMY RÓWNI – JEDŹMY RAZEM !

Już w sobotę 7 maja w godz. 15.00 – 18.00 przez Gdańsk przejedzie specjalny tramwaj akcji „Bilet do Równości”, która promuje Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.

– Zachęcamy wszystkich, którym bliska jest idea równości do udziału w tym wydarzeniu. „Bądźmy równi – jedźmy razem”, takim hasłem promujemy naszą akcję – zapowiada Elżbieta Jachlewska, wiceprezeska Stowarzyszenia WAGA, które jest organizatorem akcji. – Liczymy na duże zainteresowanie mieszkańców Trójmiasta, przygotowaliśmy kilka atrakcji na ten dzień.

Do przejazdu tramwajem będzie upoważniał specjalnie przygotowany bilet, rozdawany mieszkańcom przed wydarzeniem w różnych punktach Gdańska. Bilet będzie można także otrzymać tuż przed wejściem do tramwaju 7 maja. W sobotę równościowy tramwaj pojedzie na trasie Oliwa – Zaspa – Mickiewicza – Dworzec Główny – Brama Wyżynna – Urząd Miejski – Chełm – Hucisko – Dworzec Główny – Opera Bałtycka – Mickiewicza – Zaspa – Oliwa – Abrahama. Tramwaj jest charakterystyczny, różowy, udostępniony Stowarzyszeniu WAGA przez Biuro Gdańsk i Metropolia Europejska Stolica Kultury 2016 – kandydat.

Tramwaj promuje kandydaturę Gdańska i Metropolii do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. W tramwaju umieszczono wyrazy poparcia mieszkańców i mieszkanek dla kandydatury, skopiowane z wirtualnego muru, który znajduje się na stronie: www.gdansk2016.eu/popieram.

Organizatorzy akcji Bilet do Równości” przygotowali dla podróżujących konkursy, kawę i herbatę, występy artystyczne, m.in. na akordeonie zagra laureat Pomorskiej Nagrody Artystycznej w kategorii Nadzieja Artystyczna – Paweł Zagańczyk.

– W trakcie przejazdu będziemy rozdawali książeczki z treścią Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym i mówili o tym, co zyska Gdańsk stając się sygnatariuszem Karty – mówi Elżbieta Jachlewska – Naszym celem jest takie nagłośnienie i promocja treści i wartości Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym,  aby podobne inicjatywy odbyły się także w innych miastach Polski.

Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym od 2006 roku rekomenduje samorządom Rada Gmin i Regionów Europy. Przyjęło ją już ponad tysiąc miast w Europie.

Nasze miasto, byłoby drugim, po Nysie, w Polsce sygnatariuszem Karty. Aby tak się stało, Rada Miasta musi przyjąć uchwałę w tej sprawie, a prezydent podpisać ją. Dokument zobowiązuje samorządy lokalne do propagowania zasad równości kobiet i mężczyzn, czyli m.in.:

  • Zapewnienia równości kobiet i mężczyzn poprzez poruszanie kwestii różnorodnej dyskryminacji opartej na: płci, rasie, pochodzeniu etnicznym społecznym, cechach genetycznych, języku, religii, przekonaniach politycznych lub innych, przynależności do mniejszości narodowej, niepełnosprawności, wieku, orientacji seksualnej czy statusie społeczno-ekonomicznym;
  • Eliminacji wszelkich stereotypów opartych na płci oraz włączania kwestii płci do wszystkich działań samorządów lokalnych i regionalnych  jako podstawy osiągnięcia równości kobiet i mężczyzn;
  • Szczegółowego opracowania planów działania i programów wykorzystania środków  uwzględniających równość płci.

 

Patronat honorowy: Wojewoda Pomorski

Partnerzy projektu: Urząd Miasta Gdańsk, Zarząd Transportu Miejskiego, British Council, Gdańsk i Metropolia Europejska Stolica Kultury 2016 – Kandydat, Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Partia Kobiet,  Fundacja Sprawni Inaczej, Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW Polska (NP), KPH Trójmiasto

Kontakt:

Elżbieta Jachlewska –  tel. 502240906; e-mail:e.jachlewska@wp.pl

Grażyna  Knitter – tel. 505 106 161; e-mail:grazynaknitter@wp.pl