ul. Biskupia 4, Gdańsk

List Otwarty Stowarzyszenia WAGA z 27 kwietnia 2011r.

List Otwarty Stowarzyszenia WAGA z 27 kwietnia 2011r.

Szanowny Panie Przewodniczący Rady Miasta Gdańsk, Szanowne Panie i Panowie Radni Miasta Gdańsk

   Stowarzyszenie WAGA zwraca się z inicjatywą społeczną sygnowania przez Gdańsk Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym, dokumentu, który od 2006 roku przyjęło już ponad tysiąc miast w całej Europie.

       Gdańsk miastem solidarności i wolności – do tej idei nie trzeba nikogo przekonywać. Od wielu lat Gdańsk wraz z całą Metropolią wiele uczynił, by Polska, Europa i Świat przekonały się, jak bardzo żywe są te wartości w naszej współczesnej historii.

       Przed nami kolejna szansa promocji Gdańska, tym razem jako miasta równych szans dla kobiet i mężczyzn. Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym jest dokumentem, który uznany przez Radę Miasta i podpisany przez Prezydenta Miasta, jest formalnym wyrazem zaangażowania władz lokalnych w propagowanie zasady równości kobiet i mężczyzn, a także deklaracją wdrażania na własnym terenie wynikających z niej zobowiązań.
       Wnioskujemy o przyjęcie treści i wartości Karty, tym samym rozpoczęcie konsultacji społecznych i badań dotyczących kwestii równych szans dla kobiet i mężczyzn w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym. Wiele już zrobiono w sprawie poprawy sytuacji w tych obszarach, teraz jest okazja do wprowadzenia zmian systemowych i trwałych.
       W Polsce jedynie Nysa jest sygnatariuszem Karty, inne miasta, podobnie jak Gdańsk, już prowadzą inicjatywy społeczne w tej sprawie. Wciąż jednak Gdańsk ma możliwość zostać drugim miastem w Polsce, które uzna zasady Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.

       Stowarzyszenie WAGA deklaruje gotowość pomocy i prowadzenia szerokich działań edukacyjno-promocyjnych na rzecz zwiększenia świadomości dotyczącej treści Karty oraz zaangażowanie we wszelkie rozwiązania potrzebne do wdrożenia dokumentu rekomendowanego przez Radę Gmin i Regionów Europy.

       Stowarzyszenie prowadzi autorski projekt „Bilet do Równości”, którego częścią była konferencja „Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym w Gdańsku”. Spotkanie, które odbyło się 21 kwietnia br. w Nowym Ratuszu w Gdańsku pokazało, jak duże jest zainteresowanie równością kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym i jak wiele oczekiwań i nadziei ten temat generuje.

       Państwa decyzja uznania Europejskiej  Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym  Gdańska może w znacznym stopniu wpłynąć na spełnienie tych potrzeb.

 

Z wyrazami szacunku

Anna Butrym, Prezeska Zarządu Stowarzyszenia WAGA

Elżbieta Jachlewska, Wiceprezeska Zarządu Stowarzyszenia WAGA