ul. Biskupia 4, Gdańsk

Bliźniaczy projekt kontynuacją pierwszego!

Bliźniaczy projekt kontynuacją pierwszego!

Z przyjemnością informujemy, że 1 lipca 2021 roku ruszyła realizacja projektu System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji II.
To bliźniaczy projekt będący kontynuacją kończącego się w przyszłym roku „Systemu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku 6.1 i 6.2”.

– Bez organizacji pozarządowych pracujących z ludźmi na co dzień i znających te osoby – co było widać podczas naszego krótkiego spotkania (w Stowarzyszeniu WAGA – dop. red.) z paniami, które są niebywale aktywne w tej części miasta – nie byłoby to możliwe. Każdy chciałby żyć w takiej dzielnicy, w dzielnicy w której czuje się dobrze i która daje też nadzieję i chęci następnym pokoleniom, by w tym miejscu zapuszczać korzenie. Ten projekt to także dobra wskazówka dla wielu innych środowisk z województwa pomorskiego, przykład jak zmienia się rzeczywistość na lepsze – powiedział Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego podczas uroczystej inauguracji projektu w siedzibie Stowarzyszenia WAGA.

– Kluczem jest partnerstwo – kontynuowała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. – Partnerstwo nie tylko pana marszałka, który dysponuje pieniędzmi z UE, ale także partnerstwo Państwa, którzy tu jesteście. Pomoc w zdobyciu umiejętności, pomoc w odnalezieniu się zarówno w społeczeństwie, jak i na rynku pracy. Być może będzie to początkiem zmiany życia tych ludzi, 400 osób w naszym mieście (do których kierowany jest projekt – dop. red.)

Projekt realizowany będzie do końca 2023 roku i obejmie wsparciem również osoby posiadające zatrudnienie, takie u których forma lub charakter zatrudnienia nie są wystarczające dla samodzielnego funkcjonowania i aktywnej integracji społeczno – zawodowej.
W partnerstwie z: Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej, Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta, Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość”, Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA oraz Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Liderem projektu jest Gmina Gdańsk.

– Finanse, które otrzymaliśmy do tej pory zostaną przeznaczone na płatne staże, kursy zawodowe, na wsparcie osób w codziennych problemach życiowych – mówiła Elżbieta Jachlewska, wiceprezeska Stowarzyszenia WAGA, jednej z organizacji z partnerstwa realizującego projekt System Aktywizacji Społeczno zawodowej w Gdańsku – komponent Aktywnej Integracji II. – Chcemy jako stowarzyszenie zająć się mamami powracającymi na rynek pracy. Po pandemii czekają nas nowe wyzwania, ponieważ powstaje nowa grupa osób która ma problem ze znalezieniem się na rynku pracy, widzimy wiele obaw, problemów prawnych. Chcemy zająć się też ubogimi zarabiającymi, czyli pracującymi za mniej, niż minimalna krajowa.

Stowarzyszenie WAGA otrzymało środki i narzędzia, aby wspomóc 68 osób, głównie zamieszkujących rejon Biskupiej Górki oraz Starego Chełmu.

Pojawią się zupełnie nowe, niezwykle ciekawe formy wsparcia.
Aby poznać szczegóły – serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi animatorkami:
Julią tel. 502 545 771
Magdaleną tel. 576 924 999

Inauguracja tego ważnego i potrzebnego dla społeczności Gdańska projektu odbyła się w siedzibie Stowarzyszenia WAGA przy ul. Biskupiej 4.
W inauguracji udział wzięła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz pracownicy projektu ZIT.

System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji II realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja Działania 6.1 Aktywna Integracja Poddziałania 6.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa – mechanizm ZIT, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.