ul. Biskupia 4, Gdańsk

Konkurs plastyczny „Dostrzegalnia talentów”

Konkurs plastyczny „Dostrzegalnia talentów”

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym ” Dostrzegalnia talentów”,
który jest organizowany w ramach „IV ŚWIĘTA ULICY BISKUPIEJ” w dniu 5 września 2021r. Temat prac: „PRZYSZŁOŚĆ BISKUPIEJ GÓRKI”. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat.

Organizator konkursu Stowarzyszenie WAGA przedłuża termin składania prac
konkursowych do dnia 30 sierpnia 2021r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej w dniu 3 września 2021r.

Regulamin konkursu

Aneks do regulaminu

Karta zgłoszenia

Oświadczenie