ul. Biskupia 4, Gdańsk

BRALIŚMY UDZIAŁ:

BRALIŚMY UDZIAŁ:

„Z inicjatywy mieszkańców Gdańsk staje się miastem obywatelskim”

13 stycznia 2011 r. powstała Gdańska Inicjatywa Obywatelska, czyli ruch społeczny, który chce sprawić, by władza w mieście bardziej zależała od jego obywateli i obywatelek. To porozumienie mieszkańców różnych dzielnic Gdańska, od lat aktywnych w wielu stowarzyszeniach, radach osiedli i na innych obywatelskich płaszczyznach. Różnią ich poglądy, upodobania i zamiłowania, łączy – idea zwiększenia roli demokracji bezpośredniej i partycypacyjnej w mieście. Na początek wypracowali propozycje zmian w Statucie Miasta Gdańska.

/źródło: www.wrzeszcz.info.pl/