ul. Biskupia 4, Gdańsk

NOWA GDAŃSKA INICJATYWA BEZPARTYJNE FORUM SPOŁECZNE

NOWA GDAŃSKA INICJATYWA BEZPARTYJNE FORUM SPOŁECZNE

   – Wybory Samorządowe 21 listopada 2010 –

Członkinie Stowarzyszenia WAGA były jednymi z inicjatorek powstania Bezpartyjnego Forum Społecznego. To apolityczny ruch społeczny, który wyrósł ze środowisk zaangażowanych w działalność społeczną, organizacji pozarządowych, spółdzielni mieszkaniowych, rad osiedli, stowarzyszeń i organizacji kobiecych. Kandydaci to sąsiedzi, znajomi z miejsca pracy i zaangażowania społecznego. To ludzie wyłonieni w demokratycznych wyborach, którzy sami finansują nie tylko swoją aktywność społeczną, ale też kampanię wyborczą.

Dwie członkinie naszego Stowarzyszenia: Elżbieta Jachlewska i Alicja Kosińska wystartowały z ramienia Bezpartyjnego Forum Społecznego w Wyborach Samorządowych 21 listopada 2010.

 

Obszary zainteresowania ruchu:

  1. Odpartyjnienie” władzy na poziomie lokalnym
  2. Dbałość o rzetelne dysponowanie publicznymi pieniędzmi i rzeczywiste interesy mieszkańców
  3. Kształtowanie budżetu poprzez zwiększenie dochodów a nie podatków
  4. Dbałość o zwiększenie poziomu bezpieczeństwa, zdrowia  oraz o aktywizację osób dotkniętych bezrobociem, biedom lub wykluczeniem społecznym
  5. Dbałość o kwestie związane z realizacją „polityki równych szans” oraz ochroną środowiska
  6. Dbałość o kwestie związane z rewitalizacją oraz rozwój lokalnej kultury, sztuki i dialogu społecznego.