ul. Biskupia 4, Gdańsk

Czas na zmiany. Żeńska strona sportu

Czas na zmiany. Żeńska strona sportu

Czeka nas wielkie wydarzenie. I Forum Kobiet Sportu (FKS). W Gdańsku, w siedzibie Europejskiego Centrum Solidarności (ECS) już 22 maja odbędą się dyskusje o żeńskiej stronie sportu. Nie zabraknie zajęć praktycznych, np. warsztatów o budowaniu wizerunku sportowego czy źródłach finansowania klubów sportowych. Dowiemy się, jak być mamą sportowca czy sportsmenki i zadbać o swój dobrostan.

Na polskiej, ale i światowej arenie sportowej kobiet jest wciąż niewiele. I Forum Kobiet Sportu to projekt społeczno-edukacyjny mający na celu przyjrzenie się sytuacji kobiet w sporcie, począwszy od rozpoczynających swoją przygodę ze sportem dziewczynek, mam małych sportowców i sportowczyń, przez trenerki, sędzie, dziennikarki sportowe, menadżerki czy fizjoterapeutki.

Nasza inicjatywa poszuka odpowiedzi na pytania dotyczące sytuacji kobiet w sporcie, ale da też narzędzia do zmiany istniejącego stanu rzeczy. Chcemy sieciować, promować zrzeszanie się i współpracę. Bo razem jesteśmy silniejsze! – mówi Elżbieta Jachlewska ze Stowarzyszenia „Waga”, współorganizatorka wydarzenia.

Forum to okazja do tego, aby głos Kobiet Sportu wybrzmiał głośno i wyraźnie.

To przecież w Gdańsku w 2017 roku powołano pierwszy w Polsce międzysektorowy i interdyscyplinarny zespół do wypracowania Modelu na rzecz Równego Traktowania. Gdańsk jest miastem solidarności, wolności i równości. Przyświeca nam idea kampanii “Łączy nas Gdańsk” i popularyzacja sportu jako postawy solidarności społecznej wśród mieszkańców miasta – dodaje Dorota Sarlej ze Stowarzyszenia Sportowego Ich Własna Liga, współorganizatorka FKS.

Do dyskusji podczas I Forum Kobiet Sportu zostaną zaproszone przedstawicielki różnych dyscyplin sportowych, prezeski, trenerki, zawodniczki, działaczki, dziennikarki i naukowczynie. Forum będzie okazją do zdefiniowania momentu, w jakim są kobiety sportu, zwrócenia uwagi na wiele problemów, jak np. niewielka liczba kobiet w zarządach związków sportowych

W 2018 roku przeanalizowałyśmy 61 z 70 widniejących na stronie Ministerstwa Sportu Polskich Związków Sportowych. Na 501 mężczyzn przypadają jedynie 53 kobiety – zwraca uwagę Ewa Szmitka, współorganizatorka Forum, inicjatorka projektu “Kobiety na boiska”. – A to zarządy związków sportowych decydują o rozwoju dyscypliny, rozdziale pieniędzy z Ministerstwa Sportu oraz wszystkich innych regulacjach dotyczących danej dyscypliny.

Jeśli więc możemy wskazać w Polsce obszar, w którym w kwestiach decyzyjnych udział kobiet jest najbardziej znikomy, to obszarem tym jest polski sport.

Naszym zdaniem niezbędne jest oddolne działanie polegające na zachęceniu kobiet do zaangażowania się w działalność zarządczą w lokalnych klubach sportowych, w tych, w których są zawodniczkami, trenerkami czy choćby mamami dzieci trenujących w klubie. Możliwe jest także samodzielne tworzenie klubów sportowych przez kobiety – uważa Sarlej.

Aby jednak było to możliwe, należy wyposażyć kobiety w niezbędne umiejętności, które przełożą się na zwiększenie poczucia pewności siebie i zwiększą motywację do zaangażowania w obszarze zarządczym.

To kluczowe, ponieważ jak wynika z naszych obserwacji, to właśnie przeświadczenie o braku kompetencji jest najczęstszą przyczyną nikłego zaangażowania kobiet w struktury zarządcze, szczególnie w dziedzinie sportu – dodaje Sarlej.

Podczas I Forum Kobiet Sportu odbędą się więc dyskusje, które nie tylko spróbują zdefiniować problem, ale pomóc w zmianie polskiego sportu. Oprócz debat, w trakcie I FKS odbędą się także zajęcia praktyczne: warsztaty m.in. o budowaniu wizerunku sportowego czy źródłach finansowania klubów sportowych, a także jak być mamą sportowca czy sportsmenki i zadbać o swój dobrostan.

Udział w warsztatach daje możliwość uczenia się od praktyków, a dzięki pracy w grupie nawiązania kontaktów i wymianę doświadczeń – zachęca do udziału Ewa Szmitka, organizatorka warsztatów.

W związku z pandemią wydarzenie zaplanowane jest w formie on-line. Będziemy na bieżąco informować o ewentualnych zmianach dotyczących formy kontaktu.

Program w załączeniu

I Forum Kobiet Sportu, 22 maja 2021, Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1, Gdańsk