ul. Biskupia 4, Gdańsk

Epidemia nie spowalnia naszych działań

Epidemia nie spowalnia naszych działań

Klub Mieszkańca, Świetlica Dla Dzieci, a także konsultacje psychologiczne, pedagogiczne, porady prawne i mediacyjne. To wszystko dla mieszkańców Biskupiej Górki i okolic w ramach projektu „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej  RPPM 06.02.01-22-0006/16”- komponent usług społecznych, który Stowarzyszenie Waga realizuje z powodzeniem już czwarty rok.

Projekt skierowany jest do osób wykluczonych społecznie i środowisk w których żyją.

W okresie niezagrożonym epidemią w Klubie Mieszkańca odbywają się zajęcia dla osób zależnych, czyli starszych i niepełnosprawnych. Mogą oni korzystać z ćwiczeń usprawniających umysłowo, fizycznie oraz społecznie.

O kondycję dba tu dr Michał Kubiak, instruktor kinezygerontoprofilaktyki. Młodsze lub sprawniejsze seniorki trenują z nim wykonując ćwiczenia ogólnorozwojowe lub po prostu chodząc z popularnymi kijkami. Starsi czy mniej sprawni ćwiczą w domach wg instrukcji przygotowanych przez Michała Kubiaka.

Trening trwa ok 2 h i jest rozłożony na kilka tur.

Obecnie ze względu na sytuację epidemiologiczną Klub mieszkańca działa w piątki po wcześniejszym zapisaniu się pod nr tel. 513 811 295.

W soboty z kolei czynna jest Świetlica dla dzieci i rodzin objętych wsparciem projektu, mieszkających na Biskupiej Górce, Zaroślaku i w okolicach.

To w większości rodziny borykające się z problemami społecznymi, finansowymi, czy zdrowotnymi – wyjaśnia Anna Skierka, asystentka rodziny. – Na zajęciach dzieci biorą udział w grach, zabawach, zajęciach edukacyjnych, w warsztatach tematycznych. Mają także wsparcie pedagogiczne i psychologiczne. Rodzice mogą korzystać z porad i rozmów z pedagogiem, asystentką i innymi specjalistami. Otrzymują informacje o formach wsparcia realizowanych w ramach projektu oraz w instytucjach pomocowych jak np. MOPR.

Świetlica Dla Dzieci czynna jest w każdą sobotę w godz. 10 -15. Dzieci w tym czasie mają również zapewnioną przekąskę oraz wszelkie niezbędne materiały do udziału w warsztatach.

W ramach projektu „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej  RPPM 06.02.01-22-0006/16″- komponent usług społecznych” jego uczestnicy mogą skorzystać także z darmowego poradnictwa. Jest ono przewidziane dla osób pracujących, mieszkających w Gdańsku i wykluczonych z tytułu niepełnosprawności, problemów mieszkaniowych, finansowych, zdrowotnych, rodzinnych, czy prawnych.

Najczęściej porady prawne związane są z rozwodami, alimentami, sytuacją  finansową tj. upadłość konsumencka, czy zadłużenie.

Mediacje dotyczą przeważnie kontaktów z dziećmi w przypadku rozwiedzionych rodziców.

Pedagogiczne dotyczą problemów wychowawczych i trudnych sytuacji rodzinnych. Psycholog pomaga dzieciom i dorosłym radzić sobie ze stresem, czy po prostu trudnymi sytuacjami życiowymi.

Projekt jest jak najbardziej potrzebny i sprawdza się w środowisku, w jakim pracujemy – podsumowuje Anna Skierka. – Powszechnie dostępne instytucje potrafią odstraszyć swoją biurokracją, szczególnie człowieka wykluczonego i nieporadnego. U nas podchodzimy do problemu holistycznie. Całościowo poznajemy człowieka i wtedy decydujemy co i kiedy jest w stanie zmienić, zrobić. Gdańszczaninowi będącemu na dnie finansowym nie każemy najpierw szukać pracy, podczas gdy problemy wynikają z jego złej kondycji psychicznej. Zaczynamy od diagnozy, znajdujemy przyczyny tego stanu, staramy się je wyeliminować i dopiero wtedy naprawiać kolejne części życiowej układanki. Dajemy też wsparcie, poczucie że człowiek ze swoim problemem nie jest sam. Instytucje tego nie dają. Dlatego jesteśmy wyjątkowi i warto się do nas zgłosić po pomoc.

  Z asystentką rodziny można kontaktować się pod nr tel. 513 854 715.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Urzędu Miejskiego w Gdańsku