ul. Biskupia 4, Gdańsk

Formularz konkursowy: „Dzień z Dzieckiem w Pracy”

Formularz konkursowy: „Dzień z Dzieckiem w Pracy”

Formularz konkursowy: „Dzień z Dzieckiem w Pracy”.

Wybierz jedną z podanych dat obchodów „Dnia z Dzieckiem w Pracy”

clip_image001 17 lipca 2013r.

clip_image002 30 sierpnia 2013r.

clip_image003 9 września 2013r.

Wybierz jeden ze scenariuszy Dnia z Dzieckiem w Pracy lub zaproponuj własny pomysł:

clip_image004 każdy pracownik-rodzic przynosi zdjęcia dzieci, z których tworzy się mozaikę rodzinną na tablicy/wspólnej przestrzeni w miejscu pracy;

clip_image005 pracownicy/rodzice dzieci przynoszą do pracy przygotowane specjalnie na tę okazję ordery/korony itp. dla prezesa/szefa firmy

clip_image004[1] inny/własny pomysł: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Imię I nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Firma: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

NIP: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Liczba pracowników/rodziców dzieci do lat 7: ………………………………………………………………………………………………………….

Kontakt, e-mail, tel.: ………………………………………………………………………..

Miejscowość, data Podpis

………………………………………………………….. ……………………………………………………………

Podpisany formularz prosimy przesłać skanem na adres e-mail: biuro@etattata.pl