ul. Biskupia 4, Gdańsk

Komunikat o kontynuacji działań w formie zdalnej

Komunikat o kontynuacji działań w formie zdalnej

Komunikat o kontynuacji działań (rekrutacji) w formie zdalnej w ramach obu naszych projektów :

„System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku komponent aktywnej
integracji 6.1.1 RPPM.06.01.01-22-0007/16 oraz komponent usług społecznych
6.2.1 RPPM.06.02.01-22-0006/16″
 
Osoby do kontaktu:
6.01 Joanna Prokop 
telefon 513 811 29
6.02 Anna Skierka
 telefon 513854715 
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Urzędu Miejskiego w Gdańsku