ul. Biskupia 4, Gdańsk

Koniec roku w Gdańskim Centrum Równego Traktowania

Koniec roku w Gdańskim Centrum Równego Traktowania

Dwa ostatnie miesiące roku były dla nas sporym wyzwaniem. Trzeba było aktywnie działać i jednocześnie podsumowywać nasze pierwsze kroki w działaniach.

 

21 listopada na VII spotkaniu międzysektorowym GCRT w Świetlicy Krytyki Politycznej w Trójmieście, gościliśmy Beatę Tarnawską – Domalewską, Zastępczynię Pełnomocnika Terenowego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Spotkanie prowadziła Elżbieta Rutkowska.

Rozmawiano o współpracy pomiędzy RPO i Gdańskim Centrum Równego Traktowania w zakresie konsultacji prawnych i wsparcia psychologicznego, które bezpłatnie świadczą specjalistki/-ści #GCRT. Pełnomocniczka Terenowa Rzecznika Praw Obywatelskich w Gdańsku podkreśliła, że RPO podejmuje działania po stwierdzeniu naruszenia prawa, a nie na etapie dyskusji o projektach uchwał. Beata Tarnawska – Domalewska zwróciła uwagę na konieczność wzmocnienia edukacyjnego Polek i Polaków w kwestiach dotyczących dyskryminacji. Podkreślono, że większość spraw podejmowanych przez RPO wynika z bieżącego monitoringu nierówności opisywanych przez media. To podstawa do tego, aby biuro RPO wystąpiło do odpowiednich organów w celu podjęcia działań, jeżeli zachodzi podejrzenie naruszenia prawa. Ustalono również, że Biuro Terenowe RPO będzie mogło przekierowywać klientów/-ki mogące uzyskać bardziej specjalistyczne wsparcie w GCRT, niż prawne (np. psychologiczne). W
tym celu przekazano pakiet ulotek GCRT.

 

 

27 listopada specjalistki #GCRT – Marianna Palider i Lidia Makowska – gościły na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na zaproszenie koła naukowego ELSA Gdańsk. Dyskutowano o szeroko pojętej mowie nienawiści. Studenci dzielili się swoimi doświadczeniami i wspólnie zastanawiano się nad tym, jak zapobiegać mowie nienawiści i dyskryminacji. Niezwykle ciekawa była też debata oksfordzka o hejcie w mediach społecznościowych, zorganizowana przez koło naukowe Klub Debat “Ars bene dicendi”.

 

 

W listopadzie, po 7 miesiącach pilotażowego działania, na łamach Dziennika Bałtyckiego opisano działalność organizacji, które połączyły siły, zasoby i kompetencje w partnerską sieć Gdańskie Centrum Równego Traktowania.

Z kolei FOSA zachęcała do skorzystania z aplikacji Wsparcie w Gdańsku. Aplikacja dostarcza informację o najszybszym możliwym terminie wizyty u specjalisty, umożliwia bezpośredni kontakt z konsultantem poprzez #PIK_Punkt_Informacyjno_Konsultacyjny oraz daje możliwość uczestniczenia w różnych treningach i terapiach dostępnych za darmo.

 

 

W grudniu 2019 zakończyliśmy pilotażowe zadanie Gdańskiego Centrum Równego Traktowania, dofinansowanego ze środków Miasta Gdańsk.

W artykule Sebastiana Łupaka na Wirtualna Polska podsumowaliśmy pierwsze miesiące działania GCRT, czyli bezpłatnego wsparcia prawnego i/-lub psychologicznego dla osób doświadczających nierównego traktowania ze względu na uprzedzenia.

8,5-miesięczny pilotaż zadania Gdańskie Centrum Równego Traktowania w 2019 roku opierał się na partnerstwie 7 organizacji, które prowadziły dyżury i udzielały bezpłatnego wsparcia prawnego i psychologicznego w sytuacjach nierównego traktowania