ul. Biskupia 4, Gdańsk

Wrzesień i październik z GCRT

Wrzesień i październik z GCRT

Wrzesień i październik były dla nas wyjątkowo bogate w wydarzenia.

Od 15 do 20 września FOSA była partnerem Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie.

Przez tydzień w Trójmieście odbyło się kilkadziesiąt wydarzeń mających zachęcić do zmiany myślenia o osobach doświadczających kryzysów psychicznych. Przewodnie hasło kampanii brzmiało: Odmień SWOJĄ GŁOWĘ.

Akcja organizowana przez Pomorską Koalicję na Rzecz Zdrowia Psychicznego Otwartebramy.org, pomaga przepracować w sobie uprzedzenia, które mogą prowadzić do dyskryminacji osób chorujących psychicznie.

W ramach obchodów spotkaliśmy się w “Ogrodzie Tolerancji” na dziedzińcu siedziby FOSY przy Chopina na pikniku integracyjnym. “Drzwi Tolerancji” w FOSIE otwarte były dla wszystkich, którzy chcieli się podzielić swoim doświadczeniem, jak uwrażliwiać, udzielać wsparcia i pozbywać się uprzedzeń przed chorobami psychicznymi w społeczeństwie. Można było się zapoznać m.in. z dobrymi praktykami “Kręgów Wsparcia” PSONI Gdańsk oraz z działaniami FOSY, pomagającymi odstygmatyzować kryzysy psychiczne.

18 września w FOSIE odbyło się także seminarium “Wczesna diagnoza – wyprzedzić kryzys psychiczny dzieci, młodzieży i dorosłych”. W seminarium udział wzięli psychologowie, psychoterapeutki/-ci, asystenci/-tki osób z zaburzeniami psychicznymi, kuratorzy sądowi i inni specjaliści, pracujący z osobami w kryzysie psychicznym.

Obchody Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie trwały od 15 do 20 września.

19 września w Świetlicy Krytyki Politycznej w Trójmieście miało miejsce V spotkanie międzysektorowe Gdańskiego Centrum Równego Traktowania. Tematem obrad był całokształt polityk równościowych w Gdańsku. Gościliśmy Agnieszkę Owczarczak – Przewodniczącą Rady Miasta Gdańska.

Podczas spotkania moderowanego przez Elżbietę Rutkowską, omawialiśmy możliwości współpracy specjalistek/-ów ds. wsparcia #GCRT z Radnymi Rady Miasta Gdańska, w zakresie pomocy mieszkańcom/-nkom w sytuacjach niesprawiedliwego traktowania. Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska potwierdziła, że do gdańskich radnych na dyżury zgłaszają się mieszkańcy z prośbą o interwencję w sprawach dotyczących np. barier komunikacyjnych czy trudności z dostępem do usług publicznych.
Ustalono następujące możliwości działania:
– Komunikat o działalności GCRT na sesji Rady Miasta;
– Prezentacja GCRT na dwóch komisjach tematycznych RM: – Rodziny i polityki społecznej oraz edukacji;
– Szkolenie informacyjne dla radnych z naciskiem na przekazanie pakietów informacyjnych o dyżurach GCRT na spotkania z mieszkańcami/-nkami;
– Włączenie we współpracę Gdańskiej Rady Seniorów oraz Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska;
– Możliwość włączenia się w szkolenie z postępowaniem z osobami z niepełnosprawnościami.

26 września w siedzibie GCRT przy ul. Biskupiej 4 w Gdańsku odbyło się spotkanie pod nazwą: „Prawa ojców i dzieci – Grupa Wparcia GCRT”; poprowadził je mecenas Dawid Suszyński, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Na spotkaniu poruszono kwestie dotyczące m.in. poszanowania i egzekwowania praw ojców oraz najlepszego interesu dziecka w polskim prawie, prawa ojców do pełnego uczestnictwa w życiu i wychowaniu dziecka, przeciwdziałania wszelkim aspektom naruszania praw ojców i dzieci, czy zmian ustawodawczych dotyczących prawa rodzinnego i cywilnego, służących ochronie interesów dzieci i rodziców.

We wrześniu wymienialiśmy się także dobrymi praktykami równościowymi ze Szczecinem. 27 i 28 września na zaproszenie Bogny Czałczyńskiej, Pełnomocniczki ds. Kobiet i Równego Traktowania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, współprzewodnicząca Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania dr Anna Strzałkowska oraz ekspertka z Gdańskiego Centrum Równego Traktowania Lidia Makowska, wymieniały się doświadczeniami z zakresu polityki równościowej. Gospodarzem spotkania był wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa oraz wiceprezydent Szczecina Daniel Wacinkiewicz.

 

We wrześniu PSONI zajęło stanowisko w sprawie akcji “Nie świruj, idź na wybory”.

– “Nie dajmy się zwariować! Idźmy na wybory” – uparcie zachęcał inicjator kampanii Tomek Sikora, pomimo apeli prof. Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Rzecznika Praw Pacjenta oraz Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną ZG o zaprzestanie kampanii stygmatyzującej osoby chorujące psychicznie.

My kilka dni wcześniej relacjonowaliśmy Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie: https://www.facebook.com/353521005297583/posts/414792545837095/.

Społeczności Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA i PSONI Gdańsk – partnerzy Gdańskie Centrum Równego Traktowania od lat podejmują wysiłki na rzecz zmiany dyskryminującego myślenia o osobach z niepełnosprawnością intelektualną i doświadczających kryzysów psychicznych. Kampanie typu “Nie świruj. Idź na wybory” nie pomagają nam odczarować uprzedzeń wokół chorób psychicznych. Wręcz przeciwnie. Nie przyczyniają się też do zwiększenia nakładów na profilaktykę zdrowia psychicznego, utrzymanie szpitali i ośrodków leczenia psychiatrycznego, które są w stanie kryzysu.

Z końcem września Krytyka Polityczna zorganizowała kolejne spotkanie grupy wsparcia dla rodziców, by dowiedzieć się, czy udało się im zadbać o ułożenie lekcji religii na pierwszej lub ostatniej godzinie planu szkolnego dziecka oraz jak w szkole czy przedszkolu zadbano o potrzeby duchowe dzieci innych wyznań, niż rzymsko-katolickie.

Październik rozpoczął się dla nas, gdańszczan z honorami. 18 października prezydentka Gdańska Aleksandra Dulkiewicz odebrała Nagrodę Księżnej Asturii dla Miasta Gdańsk, w kategorii ZGODA. Zgłoszono do niej 33 kandydatury. Kapituła Fundacji Księżnej Asturii uhonorowała Gdańsk, ponieważ „przeszłość i teraźniejszość w Gdańsku to wrażliwość na solidarność, obronę wolności oraz praw człowieka, a także ochronę pokoju”.

22 i 29 października 2019 w siedzibie Tolerado odbyły się spotkania Grupy Wsparcia dla osób doświadczających nierównego traktowania ze względu na orientację psychoseksualną i tożsamość płciową. Miały one na celu naukę lepszego radzenia sobie ze skutkami trudnych doświadczeń i dały narzędzia niezbędne do zadbania o siebie w obliczu dyskryminacji. Dzięki obecności grupy zebrani mogli się wzmocnić  i zbudować niezbędną sieć wsparcia.

23 października dołączyliśmy do solidarnościowej akcji Tolerado – jednego z 7 partnerów #GCRT – biorąc udział w Kampania Przeciw Homofobii.Wspieramy młodzież i równość w szkole zawsze, nie tylko w #TęczowyPiątek.

24 października Elżbieta Jachlewska, dyrektorka GCRT, prezentowała na sesji Rady Miasta Gdańska działalność Gdańskiego Centrum Równego Traktowania. Mówiła o ofercie bezpłatnego wsparcia prawnego lub /-i psychologicznego dla gdańszczan i gdańszczanek doświadczających nierównego traktowania. Elżbieta Jachlewska zaprosiła też radne i radnych Miasta Gdańska do współpracy ze specjalistkami/-stami ds. wsparcia #GCRT. Wystąpienie Elżbiety Jachlewskiej było transmitowane na żywo na stronie gdansk.pl.

Na koniec miesiąca, dokładnie 28 października, Stowarzyszenie WAGA świętowało: