ul. Biskupia 4, Gdańsk

KRZYWICKA – EMANCYPANTKA DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO

KRZYWICKA – EMANCYPANTKA DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO

 

Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego i Stowarzyszenie WAGA

zapraszają na debatę

 

KRZYWICKA – EMANCYPANTKA DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO

 

10 grudnia 2013 roku, godz. 17.30−20.00

Wydział Nauk Społecznych UG, ul. Bażyńskiego 4, Gdańsk – sala D 303

Spotkanie poprowadzą: dr Barbara Kijewska UG, Elżbieta Jachlewska (Stowarzyszenie WAGA)

 

Program spotkania:


·   Prelekcja wprowadzająca pt. Irena Krzywicka: kobieta, emancypantka, pisarka. – dr hab. Agata Zawiszewska, Uniwersytet Szczeciński


·   Projekcja filmu dokumentalnego „Jaka była i nie była. Irena Krzywicka” (1993) w reżyserii Marii Zmarz-Koczanowicz


·   Prelekcja pt. „Kobieta sednem wszystkich przemian – o tym, do czego przekonuje nas Irena Krzywicka” – dr Ewa Baniecka, Ateneum − Szkoła Wyższa w Gdańsku, Stowarzyszenie WAGA


·   Dyskusja z udziałem publiczności oraz ekspertek:

− dr hab. Agaty Zawiszewskiej, dr hab. Ewy Graczyk, dr Ewy Banieckiej.


 

240px-Irena_Krzywicka_Polish_writer_1930"Walą się dawne pojęcia, dawna moralność; dawne obyczaje ulegają zupełnemu przeobrażeniu, zmienia się stosunek do małżeństwa i do miłości, do dzieci i do wychowania, zmienia się savoir vivre i tryb życia przeciętnych nawet ludzi. Cóż jest na dnie tych wszystkich przemian, cóż jest ich istotą? Czyż nie kobieta?"

Irena Krzywicka całą swoją twórczość, jak też biografię, podporządkowała sprawie kobiet, ich prawu do samorealizacji, rozporządzania własną osobą i aktywności we wszystkich dziedzinach życia. Warto zapoznać się z tak ciekawym życiorysem i tak cennym dorobkiem literackim oraz publicystycznym.

 

                                          ZAPRASZAMY!