ul. Biskupia 4, Gdańsk

„Mapa Równości w Gdańsku” – 7 lutego w godz. 17-20 w RCI

„Mapa Równości w Gdańsku” – 7 lutego w godz. 17-20 w RCI

Stowarzyszenie WAGA zaprasza na spotkanie „Mapa Równości w Gdańsku” w dniu 7 lutego br. w godz. 17-20 w siedzibie Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych przy al. Grunwaldzkiej 5 (dawny Pałac Ślubów).
Wynikiem tego spotkania będzie stworzenie mapy problemów związanych z równością kobiet i mężczyzn w kontekście zagospodarowania przestrzennego, dostępu mieszkańców do kultury, badań profilaktycznych i innych.

Chcemy przygotować raport o sytuacji w dzielnicach Gdańska i przedstawić go podczas konferencji dot. sytuacji równości w Gdańsku, którą planujemy zorganizować w marcu/kwietniu br. w Gdańsku.
Od roku Stowarzyszenie WAGA próbuje przekonać samorząd Gdańska do sygnowania Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Dokumentu, który pozwoli lepiej poznać potrzeby i oczekiwania mieszkańców naszego miasta, osób nierówno traktowanych pod względem m.in. płci, wieku, sprawności fizycznej, wyznania, przynależności etnicznej.

W trakcie spotkania 7 lutego br. przedstawimy założenia Karty Równości, etapy jej wprowadzania i korzyści jakie daje mieszkańcom gminy i regionu. Wprowadzenie Karty ułatwia poradnik przygotowany przez autorów Karty, Radę Gmin i Reginów Europy. Poradnik daje wskazówki, jak mapowanie problemów może przebiegać i proponuje przyjęcie określonych parametrów, by uzyskać jak najlepsze dane.

Zachęcam gorąco do wzięcia udziału w tym spotkaniu.

Elżbieta Jachlewska, wiceprezeska Stowarzyszenia WAGA
e-mail: stowarzyszeniewaga@gmail.com