ul. Biskupia 4, Gdańsk

Podsumowanie I Forum Kobiet Sportu

Podsumowanie I Forum Kobiet Sportu

Przedstawiamy materiał podsumowujący I Forum Kobiet Sportu. Zawiera informacje, wnioski oraz dobre praktyki  w temacie kobiecego sportu, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu dotyczącego równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji i radykalizacji.

Materiał został przygotowany przez Stowarzyszenie Waga oraz Stowarzyszenie Sportowe Ich Własna Liga, współfinansowany ze środków Miasta Gdańsk.

Naciśnięcie plakatu powyżej otwiera prezentację.

 

Powielanie i cytowanie dozwolone pod warunkiem podania źródła. Wykorzystywanie lub powielanie zdjęć́ i innych materiałów, co do których Stowarzyszeniu WAGA  nie przysługują̨ prawa autorskie, wymaga bezpośredniej zgody właściciela praw.