ul. Biskupia 4, Gdańsk

Podwórkowa Szkoła sposobem na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci po pandemii

Podwórkowa Szkoła sposobem na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci po pandemii

Realizacja 2022-08-01 – 2023-07-31.

Nasze działania w ramach Weekendowej/Podwórkowej Szkoły przyniosły pozytywne efekty.

Chcemy podzielić się naszymi doświadczeniami i dobrymi praktykami z NGOs, które szukają nowych metod pracy z dziećmi wymagającymi wsparcia pedagogicznego. Narzędziem będzie film dokumentalny mający na celu zainspirować osoby do implementacji naszych dobrych praktyk na własny grunt plus publikacja z konspektami zajęć (8 edukacyjnych, 8 animacyjnych) do wykorzystania.

Film ma pokazać przykłady prowadzonych przez nas zajęć edukacyjnych, animacji.

Podzielimy się tym:

  1. Jak uatrakcyjnić zajęcia edukacyjne dla dzieci? Dzielimy się sposobami, gotowymi scenariuszami na animacje pomiędzy zajęciami. Odchodzimy od typowo szkolnych zajęć w ławce, przy stoliku. Schemat na którym można budować narrację animacji na dowolny temat.
  2. Jak prowadzić zajęcia edukacyjne ze szkolnych przedmiotów w atrakcyjnej dla dzieci formie oraz jak sprawić aby zechciały indywidualnie poszerzać wiedzę na interesujący je temat.
  3. Jak rekrutować dzieci na zajęcia? – rekrutacja uliczna.

Chcemy podzielić się z innymi NGOs naszym doświadczeniem jakie uzyskaliśmy podczas realizowania działań edukacyjnych dla dzieci , które w wyniku pandemii miały problemy z nauką. Nasza dobra praktyka pomoże osobom w organizacjach zajmujących się edukacją dzieci.

Film umieszczony będzie na kanale youtube Stowarzyszenia WAGA wraz z publikacją (konspektami) w wersji pdf.

Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2022-23”, utworzonego przez Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, realizowanego przez Fundacja Edukacja dla Demokracji.