ul. Biskupia 4, Gdańsk

Podwórkowa Szkoła WAGI

Podwórkowa Szkoła WAGI

Podwórkowa Szkoła
Materiały (film oraz publikacja) do których obejrzenia, przeczytania Państwa zachęcamy są efektem kilku lat naszej pracy z dziećmi i młodzieżą z gdańskiej Biskupiej Górki. Biskupia Górka to dzielnica Gdańska będąca w trakcie rewitalizacji. W trudnym czasie pandemii COVID-19 nasi podopieczni z różnych powodów doświadczyli ogromnych trudności w nauce, realizowanej głównie online. W ramach wsparcia otrzymanego z Funduszu Pomocowego Fundacji Edukacja dla Demokracji i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności zrealizowaliśmy cykl zajęć, których celem było zmniejszanie edukacyjnych strat dzieci i młodzieży z Biskupiej Górki. Pozwoliło nam to na wypracowanie takich metod pracy z młodymi ludźmi, które wychodzą naprzeciw ich potrzebom, specyfice rozwojowej, kontekstowi społeczno-kulturowemu definiującemu ich codzienne życie.
 
PODWÓRKOWA SZKOŁA – FILM
Naszym filmem dokumentalnym chcemy zainspirować osoby prowadzące zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Próbujemy oddać klimat relacje jakie udało nam się stworzyć. Nie było to łatwe. Bo jak oddać chwile wzruszeń, świętowania dobrych ocen, dumy z dzieciaków i młodzieży prowadzącej zajęcia? Wiele ciekawych zajęć nie zostało udokumentowanych, nie myśleliśmy, że robimy coś nadzwyczajnego . Dziękujemy FED za to, że zauważył naszą pracę i zaproponował WADZE podzielenie się naszymi dobrymi praktykami z innymi.
 
PODWÓRKOWA SZKOŁA WAGI – PUBLIKACJA
Zawarte tutaj pomysły mają czasami charakter scenariuszy, czasami ubrane są raczej w formę instruktażu, co też wynika z różnorodnej specyfiki prowadzonych przez nas zajęć. Pomysły te nazwaliśmy “wyprawami”, co niekoniecznie wiąże się z rozumianą dosłownie wycieczką, ale pokazuje, czym jest dla nas praca z młodymi ludźmi. To inspirowanie ich do samodzielnych działań i odkryć, to zaproszenie ich do przygody, w której rolą dorosłego jest podążanie za grupą i wspieranie w nazywaniu dziecięcych doświadczeń i wiążących się z nimi przeżyć. Naszym celem jest zachęcenie was i waszą młodzież do własnych odkryć, dlatego nie traktujcie tego zbioru inspiracji jako skryptów gotowych do realizacji krok po kroku, ale jako zachętę do wyruszenia na wyprawę, podczas której mogą zadziać się zupełnie nieprzewidziane rzeczy, które zmienią charakter waszych zajęć i pierwotne plany względem nich.