ul. Biskupia 4, Gdańsk

Raport „Biskupia Górka w percepcji mieszkańców”

Raport „Biskupia Górka w percepcji mieszkańców”

Stowarzyszenie „Waga” najbardziej rozpoznawalną organizacją pozarządową na Biskupiej Górce – właśnie ukazał się raport „Biskupia Górka w percepcji mieszkańców” przygotowany przez Pracownię Realizacji Badań UG. „Raport ten jest pierwszym kompleksowym opracowaniem o charakterze badawczym dotyczącym Biskupiej Górki. W efekcie zostały zebrane dane, które posłużą do przygotowania planu długofalowych działań rewitalizacyjnych tej części miasta.”

Zapraszamy do lektury:

https://www.gdansk.pl/rewitalizacja,1619.html