ul. Biskupia 4, Gdańsk

Równe traktowanie, co to takiego?

Równe traktowanie, co to takiego?

Wystartował nowy projekt szkoleniowy, który Stowarzyszenie Waga przygotowuje w partnerstwie z Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej. Jest to cykl wykładów online oraz warsztatów stacjonarnych dotyczących wszystkich przesłanek gdańskiego Modelu na rzecz Równego Traktowania, skierowany do instytucji i liderów i liderek organizacji obywatelskich.

 

W ramach projektu przygotowujemy dwanaście stacjonarnych spotkań szkoleniowych. Warsztaty 3-godzinne koncentrują się na podstawowych pojęciach, a 6-godzinne rozszerzone będą o zagadnienie obsługi klientów z grup narażonych na dyskryminację w instytucjach. Trenerzy wspólnie z grupą projektową przygotują modelowe rozwiązania usługi lub standardu dedykowanego danej organizacji, instytucji albo wybranej sytuacji kryzysowej.

Uczestnicy i uczestniczki otrzymają materiały szkoleniowe.

 

Zapraszamy serdecznie do wypełnienia ankiety. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zaznaczenie liczby osób, które planujecie Państwo skierować na szkolenie.

Link do ankiety

 

Na naszych stronach na YouTubie

https://www.youtube.com/@stowarzyszeniewaga6363

https://www.youtube.com/playlist?list=PLjz0kPoxGIxiajc5PpKPgnUM1Jfu4rVsz

można obejrzeć webinary o przeciwdziałaniu nierównemu traktowaniu. Są to przygotowane  przez ekspertów materiały poświęcone sześciu przesłankom dyskryminacyjnym takim jak: wiek, płeć, wyznanie i bezwyznaniowość, zdrowie i niepełnosprawność, orientacja psychoseksualna i tożsamość płciowa, pochodzenie narodowe i etniczne. Filmy pogłębiają wiedzę m.in. na temat mechanizmu działania uprzedzeń, prawa antydyskryminacyjnego czy relacji z osobami zaliczającymi się do grup, które podlegają nierównemu traktowaniu z powodu wymienionych wyżej cech, okoliczności i uwarunkowań.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony na Facebooku, gdzie na bieżąco zamieszczamy materiały edukacyjne poświęcone równemu traktowaniu.

 

Projekt “Równe Traktowanie, co to takiego?” dofinansowany jest ze środków Miasta Gdańska.