ul. Biskupia 4, Gdańsk

Wyniki II tury konkursu w Gdańskim Funduszu Równości

Wyniki II tury konkursu w Gdańskim Funduszu Równości

Wyniki II tury konkursu na przyznanie grantów i minigrantów w Gdańskim Funduszu Równości 2023 r.

Jest nam niezmiernie miło ogłosić wyniki II tury konkursu na granty i mikrogranty w Gdańskim Funduszu Równości 2023 r. Bardzo się cieszymy, że z każdym konkursem widzimy, że rośnie wiedza ludzi wokół projektów antydyskryminacyjnych, dzięki czemu jakość przedkładanych projektów jest coraz wyższa.

 W kategorii „granty” dofinansowanie otrzymają:

  1. Stowarzyszenie na Rzecz Osób LGBT Tolerado – „Queerowy literacki Gdańsk”
  2. Fundacja StwardnienieRozsiane.info – „(Nie)widzialni – zwiększenie świadomości nt. niewidocznych niepełnosprawności oraz budowanie postaw, które zapobiegają dyskryminacji”
  3. Stowarzyszenie „Babizna” – „(Nie)Równe. Kobiety na rynku pracy”
 

W kategorii „mikrogranty” dofinansowanie otrzymają:

  1. Grupa nieformalna „Feniks” – „Poznajemy świat osób ociemniałych – Gdańska galeria zmysłów”
  2. Grupa nieformalna „Skrzydla równości” – „Podstawowe zasady równości”

 

Dziękujemy wszystkim organizacjom, które wzięły udział w konkursie i serdecznie gratulujemy laureatom.

 

Zadanie Gdański Fundusz Równości 2023 dofinansowano ze środków Miasta Gdańska oraz przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).

 

#GdanskiFunduszRownosci,

Miasto Gdańsk

UNICEF Poland

#GdanskMiastemRownosci

Fundacja Gdańska