ul. Biskupia 4, Gdańsk

RUSZA NOWY PROJEKT ”MŁODA DEMORACJA”

RUSZA NOWY PROJEKT ”MŁODA DEMORACJA”

Motta:

  • Demokracji nie dostaje się w prezencie. Jej kształt i rozwój zależy od nas” (czyli dlaczego lekcje WOS-u są ważne)
  • „Ten, kto nie interesuje się polityką, ryzykuje, że będzie pod władzą szaleńców” /Arystofanes/
  • „ Najczęściej mówi się o korzyściach z demokracji, rzadziej o powinnościach. Tymczasem demokracja aby funkcjonować, nakłada na wszystkich ogromne obowiązki: przede wszystkim obowiązek uczestnictwa”/Ryszard Kapuściński/

Zadania:

Projekt będzie realizowany i koordynowany przez Stowarzyszenie WAGA. Skierowany jest do młodzieży w wieku 13-17 lat. Zaplanowany jest jako cykl warsztatów podczas lekcji WOS w liceach i gimnazjach. Młodzież nie interesuje się polityka ani też działalnością społeczną.

Wśród tej grupy wiekowej panuje przeświadczenie, iż pojedynczy obywatel nie ma wpływu na kształt polityki i  obowiązującego prawa.

Kobiety nie czują potrzeby ani możliwości angażowania się w działalność publiczną, ponieważ brak jest wyraźnego sprzeciwu wobec stereotypów i tradycyjnych podziałów. To samo dotyczy grup niedoreprezentowanych.

Cele:

Zwiększenie aktywności młodzieży w działalności politycznej i społecznej. Poprzez szkolenia, warsztaty oraz spotkania i dyskusje z młodzieżą w wieku 13-17 lat chcemy pobudzić ich zainteresowanie polityką, działalnością społeczną. Dzięki  zapoznaniu się z działalnoscią różnych organizacji  i poglądami różnych działaczek i działaczy, będą mogli wyrobić sobie własne zdanie oraz odpowiedzieć sobie na pytanie " co ja mogę zrobić aby wpłynąć na to co się dzieje wokół mnie.

Oczekiwane rezultaty:

Wykreowanie nowoczesnej kadry liderów, wolnej od uprzedzeń, działającej na rzecz tworzenia świadomego i aktywnego społeczeństwa obywatelskiego – obywateli Europy.

Projekt rusza 4 października i potrwa do połowy listopada 2011

Koordynatorki projektu:

Elżbieta Jachlewska – e.jachlewska@wp.pl; Irena Lis – irena0017@wp.pl

Zapraszamy do współpracy