ul. Biskupia 4, Gdańsk

Równość standardem dobrego samorządu

Równość standardem dobrego samorządu

„CZY PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI JEST ZADANIEM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO?” – wspólnie z innymi zaproszonymi ekspertami zastanawiać się będzie prezeska Naszego Stowarzyszenia Elżbieta Jachlewska.

Realizatorzy projektu „Równość standardem dobrego samorządu” zapraszają do udziału w debacie regionalnej na temat wdrażania polityki równościowej w działania polskich samorządów, która odbędzie się
25 lutego 2014 r. w godz. 12:00 – 15:00
Krytyka Polityczna w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 35

Program spotkania:
• Prezentacja narzędzi Standard i Indeks Równości – ekspertka projektu, Anna Czerwińska
• Prezentacja projektu „Bilet do równości” – Elżbieta Jachlewska, Stowarzyszenie Waga, Gdańsk
• Wdrażanie polityki równości w Aleksandrowie Kujawskim – dr Andrzej Cieśla, Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego
• Dyskusja na temat wdrażania polityki równości w samorządach

Celem debaty jest próba odpowiedzi na pytanie: dlaczego samorządy terytorialne powinny włączać się w działania antydyskryminacyjne? Czy dysponują odpowiednimi środkami do realizacji takiej polityki? Jakie działania antydyskryminacyjne były i są prowadzone na terenie województw: pomorskiego i kujawsko-pomorskiego?
Debata wpisuje się także w gorącą dyskusję publiczną na temat równości i gender, w tym na temat roli samorządów i lokalnych wspólnot w przeciwdziałaniu dyskryminacji.

Organizatorzy spotkania Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego proszą o potwierdzenie udziału:

na adres: mkulak@ptpa.org.pl lub pod numerem telefonu: 22 498 15 26