ul. Biskupia 4, Gdańsk

Trwa nabór wniosków do Gdańskiej Nagrody Równości im. Pawła Adamowicza

Trwa nabór wniosków do Gdańskiej Nagrody Równości im. Pawła Adamowicza

Już po raz piąty można składać wnioski nominacyjne o przyznanie nagrody dla osoby, która w sposób szczególny działa na rzecz praw człowieka oraz krzewienia idei równości i różnorodności w Gdańsku. Zgłoszenia dotyczące działań podjętych w minionym roku przyjmowane są do 13 czerwca do godz. 16.00.

Gdańska Nagroda Równości przyznawana jest przez Prezydenta Miasta Gdańska od 2017 roku osobom fizycznym za działalność w ostatnim roku na rzecz gdańszczan i gdańszczanek. W tym roku nagrodą zostanie uhonorowana jedna osoba, zamiast jak dotychczas trzech.

Doceniane są działania w obszarze nowatorskich pomysłów, śmiałych idei, innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie równych szans, sprawiedliwości społecznej lub przeciwdziałania dyskryminacji wśród mieszkańców i mieszkanek Gdańska. Nagrodzone mogą być także osoby, które dokonały bohaterskiego czynu w obronie praw człowieka, sprawiedliwości społecznej lub godności ludzkiej, z narażeniem własnego interesu, zdrowia lub życia.

Wnioski nominacyjne, oprócz mieszkańców i mieszkanek Gdańska składać mogą też organizacje pozarządowe. Wówczas na wniosku podpisują się osoby reprezentujące organizację w KRSie.

Kolejną zmianą jest ułatwienie składania wniosków: nie trzeba już dołączać listy podpisów wspierających kandydaturę ani rekomendacji. Tym ważniejsze jest szczegółowe uzasadnienie we wniosku nominacyjnym, dlaczego osoba zasługuję na nagrodę. Co ważne, uzasadnienie powinno dotyczyć wyłącznie działań w 2021 roku.

Sposoby składania wniosków

Wnioski nominacyjne o przyznanie nagrody za 2021 rok, z odpowiednim uzasadnieniem, może składać każdy mieszkaniec i mieszkanka, oraz organizacja pozarządowa działająca na rzecz gdańszczan i gdańszczanek.

Należy je składać w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kandydatura do Gdańskiej Nagrody Równości – Wydział Rozwoju Społecznego” oraz adnotacją „NIE OTWIERAĆ” lub drogą elektroniczną na adres: grrt@gdansk.gda.pl (wyłącznie wypełniony wniosek, zapisany w pliku edytowalnym, bez załączników), w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Zarówno w przypadku przesłania wniosków drogą elektroniczną i pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

Wersję papierową należy złożyć w Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Barbara Borowiak, Wydział Rozwoju Społecznego, ul. Kartuska 5, 80-103 Gdańsk.

Wnioski złożone bądź przesłane po terminie, wypełnione nieprawidłowo i niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

Szczegóły dostępne są także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Rozwoju Społecznego pod nr tel. 58 526 80 09 lub adresem: barbara.borowiak@gdansk.gda.pl.

Gdańsk.Odsłonięcie muralu śp. Pawła Adamowicza oraz wręczenie statuetek Gdańskiej Nagrody Równości im. Pawła Adamowicza.

Laureatki Gdańskiej Nagrody Równości za 2020 roku (na zdjęciu z kwiatami w rękach). Stoją od lewej: Izabela Duczyńska, europosłanka Magdalena Adamowicz, Adriana Dadci-Smoliniec, poseł Piotr Adamowicz, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, Khedi Alieva
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl