ul. Biskupia 4, Gdańsk

W Stowarzyszeniu WAGA działa Lokalny Punkt Pomocy Rzeczowej

W Stowarzyszeniu WAGA działa Lokalny Punkt Pomocy Rzeczowej

W poniedziałki w godz. 14.00- 18.00 w Stowarzyszeniu WAGA działa Lokalny Punkt Pomocy Rzeczowej – przy współpracy z Fundacją Rodzinny Gdańsk Biskupia 33. 

Rozmawiamy, wspieramy, pomagamy szukać pracy, kierujemy do właściwych urzędów. Wspieramy psychicznie, na czas spotkań zajmujemy się dziećmi uchodźczyń.

Razem z Fundacją Rodzinny Gdańsk prowadzimy zbiórkę rzeczową i żywnościową. Brakuje głównie jedzenia, dlatego jeśli możecie – przynieście do siedziby FRG przy ul. Biskupiej 33 suchy prowiant, paczkowaną żywność, chemię itp.

Jednocześnie informujemy, że na terenie Miasta Gdańska działa lokalna sieć wsparcia uchodźców, składająca się z 8 Lokalnych Punktów Pomocy Rzeczowej prowadzonych przez gdańskie organizacje pozarządowe, punktu wydawania darów Polsat Plus Arena Gdańsk – namiot przy stadionie oraz punktu Take & Go Galeria Handlowa Madison.

Zasady korzystania z punktów:

  1. W punktach można otrzymać pomoc rzeczową za darmo.
  2. Pomoc udzielana jest osobom uciekającym przed wojną z Ukrainy.
  3. Pomoc udzielana jest raz w tygodniu.
  4. Wymagana jest posiadanie karty pomocy – karta wydawana jest w punkcie Dolna Brama 8 lub na miejscu w punktach.
  5. Wydanie karty pomocy może odbyć się na podstawie okazanego dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy (paszport lub zaświadczenie o przekroczeniu granicy wydane przez straż graniczną), stempla w paszporcie, tymczasowego dokumentu tożsamości.
  6. Osoba korzystająca dostaje rzeczy dla rodziny.
  7. Z pomocy można skorzystać raz w tygodniu bez względu na miejsce lokalizacji punktu.