ul. Biskupia 4, Gdańsk

WAGA na Konferencji “Kobieta w Kulturze”

WAGA na Konferencji “Kobieta w Kulturze”

Przyjemnie nam poinformować, że p. Elżbieta Jachlewska i STOWARZYSZENIE WAGA
dostały zaproszenie do udziału
w dyskusji w ramach Okrągłego Stołu, który odbędzie się 7 marca
w ramach 10 Jubileuszowej Konferencji Kobieta w Kulturze.

W czasie Okrągłego Stołu zaprezentowane
zostaną wyniki projektów badawczych realizowanych w tematyce równości płci
i równowagi praca-dom, które są finansowane ze środków funduszy
norweskich, w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza
realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (więcej informacji:
https://kobietawkulturze.ug.edu.pl/?page_id=694).

Celem spotkania jest przełożenie uzyskanych wyników badań na praktykę i
dyskusja wokół wzmocnienia działań na gruncie lokalnym i ogólnopolskim w
zakresie promowania równowagi praca-dom i równości płci, jak również
stworzenie sieci naukowców i praktyków związanych z powyższą tematyką.
Okrągły Stół będzie zwieńczeniem Konferencji Kobieta w kulturze i da
również możliwość podsumowania wykładów, sympozjów i warsztatów,
odbywających się podczas Konferencji.
Kobieta w Kulturze_Gender, Culture & Migration