ul. Biskupia 4, Gdańsk

WAGA NA SPOTKANIU Z URZĘDNIKAMI i URZĘDNICZKAMI

WAGA NA SPOTKANIU Z URZĘDNIKAMI i URZĘDNICZKAMI

24 października „Waga” wzięła udział, jako członkini Partnerstwa dla Biskupiej Górki, w spotkaniu z urzędnikami i urzędniczkami Wydziału Rewitalizacji, Wydziału Spraw Społecznych, Wydziału Gospodarki Komunalnej, Biura Prezydenta ds Kultury UMG, GZNK, ZDiZ i Policji. Na spotkaniu podsumowano dotychczasową współpracę oraz rozmawiano o możliwościach rozwiązywania pozostałych problemów występujących na tym terenie.

W spotkaniu dotyczącym sytuacji Biskupiej Górki udział wzięły Grażyna Knitter, Elżbieta Jachlewska oraz Krystyna Ejsmont.

42

fot. Krystyna Ejsmont