ul. Biskupia 4, Gdańsk

Konferencja EUROPA DLA KOBIET–16 i 17 listopada w Warszawie

Konferencja EUROPA DLA KOBIET–16 i 17 listopada w Warszawie

ZAPROSZENIE

Fundacja Współpracy Kobiet NEWW Polska i Fundacja im. Róży Luksemburg – Przedstawicielstwo w Polsce zapraszają na

Konferencję

EUROPA DLA KOBIET

Konferencja odbędzie się 16 i 17 listopada 2012 r. w Sejmie RP w Warszawie.

Współorganizator Konferencji: Demokratyczna Unia Kobiet.

Organizatorzy pokrywają koszty przejazdu i pobytu w hotelu dla uczestników
konferencji po zaakceptowaniu zgłoszenia.

konferencja

Aby wziąć udział w konferencji proszę wypełnić formularz.

» Formularz zgłoszeniowy na konferencję [ doc 43,00 kb ]

» Adres na który należy przesłać formularz zgłoszeniowy jagusiak@neww.org.pl

EUROPA DLA KOBIET

Europejskie Lobby Kobiet jest największą organizacją parasolową koalicji organizacji kobiecych w każdym z krajów członkowskich UE. Zrzesza także europejskie organizacje branżowe takie jak organizacja rolniczek, policjantek czy lekarek. Sekretariat znajduje się w Brukseli. Celem organizacji jest promowanie praw kobiet i równości pomiędzy kobietami i mężczyznami w Unii Europejskiej. Jest ona aktywna zarówno w obszarze ekonomii kobiecej, pozycji kobiet w społeczeństwie, czy na stanowiskach decyzyjnych.

Zarówno Parlament Europejski jak i Komisja Europejska proponuje wiele rozwiązań dotyczących równości kobiet i mężczyzn. Często warunki ich wprowadzenia wymagają lobbingu i działań promocyjnych, a także zmian. EWL zajmuje się sondowaniem potrzeb kobiet, organizowaniem akcji lobbingowych czy wsparcia parlamentarzystów z różnych krajów członkowskich.

Obszarami polityki EWL są:

 • Kobiety w podejmowaniu decyzji
 • Polityka społeczna i zatrudnienie
 • Europejska polityka równości płci i ustawodawstwa
 • Migracja i azyl
 • Prawa podstawowe w Unii Europejskiej
 • Rewizja traktatów europejskich
 • Międzynarodowa działalność na rzecz Praw Człowieka
 • Przemoc wobec kobiet
 • Kobiety a media

Fundacja NEWW planuje zorganizowanie dwudniowego spotkania organizacji kobiecych z całej Polski w celu uzgodnienia priorytetów i strategii dla realizacji której można byłoby wykorzystać współpracę z Europejskim Lobby Kobiet. Szczególnie istotna wydaje się mobilizacja tych grup polskich kobiet, którym EWL może dużo zaofiarować, a którego tej pory nie angażowały się aktywnie w działania europejskie, np. rolniczki czy kobiety niepełnosprawne.
Chcemy również przygotować środowisko organizacji kobiecych do współpracy branżowej z EWL.

Naszym celem jest uświadomienie kobietom w Polsce, że poprzez lepszą współpracę z EWL mogą mieć wpływ na:

 • Decyzje podejmowane przez polski rząd
 • Większe szanse na rynku pracy
 • Równy dostęp do edukacji
 • Przełamywanie stereotypów na temat ról kobiet i mężczyzn
 • Zwiększyć partnerstwo w rodzinie